Ohlášky farnosti - archiv

Týdenní program 9. 6. – 16. 6. 2024

Prohlížíte archivní ohlášky Zpět na aktuální
tisk

9. 6. neděle 10. neděle v mezidobí

Slavkov

9:00

za Milana Hrazdílka, Jana Kožušníka a za živou a + rodinu

J.J.

Nížkovice

9:30

mše sv.

O.D.

Němčany

9:30

za Františka Prokopa, rodinu Dofkovu, Pavezkovu a Turečkovu

S.P.

Hodějice

11:00

za Ivo Beneše, rodič Cigánkovy, dceru a syny

S.P.

Heršpice

11:00

mše sv.

J.J.

Slavkov

18:00

za + rodiče Ludmilu, Antonii a Františka

S.P.

Slavkov

  19:00 – 20:00 Eucharistická adorace  

10. 6. pondělí 

11. 6. úterý Památka sv. Barnabáše, apoštola

Slavkov

18:00

za + Zdenu Barveničkovou

J.J.

12. 6. středa 

Němčany

18:00

mše sv.

J.J.

13. 6. čtvrtek Památka sv. Antonína z Padovy, kněze a učitele církve

Heršpice

17:00

na poděkování za přijaté milosti, za rodinu z obou stran a za duše v očistci

J.J.

14. 6. pátek 

Hodějice

18:00 

mše sv.

J.J.

Slavkov 18:00

mše sv.

S.P.

15. 6. sobota 

Slavkov  7:30 mše sv.

J.J.

16. 6. neděle 11. neděle v mezidobí

Slavkov

9:00

na poděkování za 9 let manželství

S.P.

Nížkovice

9:30

mše sv.

J.J.

Němčany

9:30

za Anežku Hrouzkovu, manžela a dvoje rodiče

O.D.

Hodějice

11:00

mše sv.

J.J.

Heršpice

11:00

za Petra Antoše a otce

S.P.

Slavkov

18:00

mše sv.

J.J.

Slavkov

  19:00 – 20:00 Eucharistická adorace  

Svátost smíření: Ve Slavkově v úterý od 19:00 do 20:00 (19:00 – 19:20 o. Stanislav; 19:20 – 20:00 o. Jiří). 

Farní den: V neděli 9. června od 15:00 v zahradě u sester. Občerstvení zajištěno. Pekaře a pekařky prosíme o upečení dobrot na stoly ke kávě. Do soutěže o nejlepší recept z kynutého těsta přineste vzorky s receptem na Farní den. Podrobnosti jsou na plakátech a na webu. Na zadní lavici se prosím zapisujte na služby na Farním dnu.

Biblická hodina s o. Stanislavem: V úterý 11. června v 19:30 v sále na faře.,

 

Římskokatolická farnost Slavkov u Brna | slavkov@dieceze.czwww.farnostslavkov.cz (J.J.) P. Jiří Janoušek, farář a děkan 737 588 867; (S.P.) P. Stanislav Pacner, farní vikář 737 509 507; (O.D.) P. Oldřich Divácký, O. Praem, výpomocný duchovní