Poslední články

Níže je zobrazeno 30 posledních článků. Starší články najdete v archivu nebo můžete využít vyhledávání.

[Program farnosti]

Program farnosti

Aktuálně Program farnosti

[Zahradní slavnost v Milonicích]

Zahradní slavnost v Milonicích

Pozvání na Zahradní slavnost na farní zahradu do Milonic.

Návrat z tábora - upřesnění

Návrat z tábora bude v pondělí 8. 8. přibližně v 16:00 ke slavkovské faře. V neděli jsem omylem ohlásil návrat o něco dříve. o. Milan

[Z farních táborů]

Z farních táborů

Foto i pár záběrů.

[Poutní bohoslužba na sv. Klimentu v Chřibech]

Poutní bohoslužba na sv. Klimentu v Chřibech

V neděli 31. července ve 13.00 ke cti sv. Gorazda, nástupce sv. Metoděje.

[Sbírky na Ukrajinu ve slavkovské farnosti dosáhly již 187.329 Kč!]

Sbírky na Ukrajinu ve slavkovské farnosti dosáhly již 187.329 Kč!

Poděkování za druhou sbírku na Ukrajinu, která se konala ve slavkovském kostele 12. června 2022 a vybralo se 82.371 Kč, zaslali skauti z Brna, kteří se věnují humanitární pomoci na Ukrajině:

[Výlet dětí do Olomouce]

Výlet dětí do Olomouce

Výlet dětí z náboženství 2022.

[Ohlédnutí za Nocí kostelů 2022]

Ohlédnutí za Nocí kostelů 2022

Ve Slavkově si mohli občané poprvé prohlédnout opravenou hrobku Kouniců a mumii knížete Václava Antonína Kounice, restaurovanou v Praze roku 1987.

[Zemřel pan Stanislav Mareček]

Zemřel pan Stanislav Mareček

Pohřeb tatínka P. Petra Marečka bude v pátek 1. července ve 13 hodin v kostele Panny Marie Pomocnice křesťanů v Brně - Žabovřeskách.

Pastorační rada farnosti - z jednání 21. 6.

Informace ze setkání pastorační rady.

[Farní den 2022]

Farní den 2022

Fotografie z Farního dne 2022 s poděkováním.

[SBÍRKA PRO UKRAJINSKÉ OBČANY - 82 371 Kč!]

SBÍRKA PRO UKRAJINSKÉ OBČANY - 82 371 Kč!

V zakarpatské oblasti Ukrajiny se v současné době nachází asi 200 tisíc lidí, kteří utekli z bojových oblastí a nechtějí opustit svou vlast. Tito lidé jsou ubytováni po tělocvičnách a farách.

[10. FARNÍ DEN]

10. FARNÍ DEN

Srdečně vás zveme na 10. FARNÍ DEN v neděli 19. června 2022. Vzácný host: imitátor hlasů Václav Faltus.

[Máme nového biskupa]

Máme nového biskupa

Mons. Pavel Konzbul novým biskupem v Brně.

[Noc kostelů 2022 pošesté]

Noc kostelů 2022 pošesté

Zveme vás na letošní Noc kostelů do kostela a hrobky Kouniců na Špitálské ulici, Hodějic a Němčan - Lutrštéku.

[SBM koncert chval]

SBM koncert chval

SBMka bude mít 31.5. v 19.30 v Pozořicích koncert chval.

[Koncert a představení oltáře na Špitálce]

Koncert a představení oltáře na Špitálce

Koncert PS Danielis završil 8. 5. 2022 opravy oltáře na Špitálce.

[Vzpomínka na Bohdana]

Vzpomínka na Bohdana

Vzpomínka na Bohdana Urbana, se kterým jsme se rozloučili s nadějí na setkání u Pána.

[Pouť rodin na Urbánek]

Pouť rodin na Urbánek

22. května, v 10.00 křížovou cestou světla, 11.00 mše sv., polední piknik a táborák.

[Koncert KPS Danielis ke dni matek]

Koncert KPS Danielis ke dni matek

8. května v 19.00 v kostele sv. Jana Křtitele na Špitálce s představením restaurovaného oltáře. Bez místenek, vstupné dobrovolné.

[Pěší pouť farnosti do Žarošic]

Pěší pouť farnosti do Žarošic

V sobotu 7. května, pěší 10.00 od kostela, 13.00 z Jalováku, 15.00 ze Zdravé Vody, 16.00 mše sv. v Žarošicích. Autobus pojede v 15.15 pouze ze Slavkova naproti autobusového nádraží u STK přímo do Žarošic. Mše sv. v Žarošicích bude v 16.00 h. Také můžete přijet až na mši autem.

[Nová fotoalba 2022]

Nová fotoalba 2022

Velikonoce, oprava hrobky, žehnání hodějických varhan a ministrantské akce na farní fotogalerii.

[Nové varhany v Hodějicích]

Nové varhany v Hodějicích

O velikonoční neděli 17. dubna 2022 v 11.00 hodin se konala v kostele sv. Bartoloměje v Hodějicích slavnost požehnání varhan. Na tento velikonoční svátek, který je zároveň dnem zasvěcení farního kostela, přijal pozvání do Hodějic pomocný brněnský biskup Mons. Pavel Konzbul, aby požehnal varhany a také službě našich varhaníků.

[Poslední večer Alfy 2022]

Poslední večer Alfy 2022

Ve čtvrtek Velikonočního týdne proběhl závěrečný večer kurzu Alfa.

[Křesťanský oddíl Junák Slavkov u Brna]

Křesťanský oddíl Junák Slavkov u Brna

Křesťanský oddíl Junáka Slavkov u Brna začíná 6. května působit vedle farního kostela. Setkání proběhne od 16:00 do 17:30 hod.

[Velikonoční liturgie s pozváním pro Ukrajince]

Velikonoční liturgie s pozváním pro Ukrajince

V kostele sv. Jana Křtitele na Špitálské ulici 24. 4. 2022 v 15.00.

[Sbírka na klášter karmelitek]

Sbírka na klášter karmelitek

Sbírky při velikonočních bohoslužbách: podpoříme novostavbu duchovního centra a kláštera karmelitek v Praze – Drastech, kde působí naše rodačka sestra Terezka Paterová.

[Požehnání varhan v Hodějicích]

Požehnání varhan v Hodějicích

Farní společenství v Hodějicích vás zve na požehnání varhan v kostele sv. Bartoloměje v Hodějicích o velikonoční neděli 17. dubna 2022 v 11.00 hodin.

[Zasvěcení Ruska a Ukrajiny]

Zasvěcení Ruska a Ukrajiny

V pátek 25. března od 17.00 papež František během modliteb za mír zasvětí Rusko a Ukrajinu Neposkvrněnému Srdci Panny Marie. Modlitba bude přenášena TV Noe. K tomuto modlitebnímu setkání se připojíme v pátek při mši sv. v 18.00 ve Slavkově. Modlitba za mír na Ukrajině: adorace ve farním kostele bude dnes a každou neděli přes den (po ranní mši do večerní křížové cesty) a potom v týdnu každý všední den večer v 18.30.

[Krajinou vína na ČT2 o Slavkově]

Krajinou vína na ČT2 o Slavkově

Krajinou vína na ČT2 o Slavkově - Urbánek, kostel Vzkříšení Páně a zámek.