Poslední články

Níže je zobrazeno 30 posledních článků. Starší články najdete v archivu nebo můžete využít vyhledávání.

[Základní informace o farnosti]

Základní informace o farnosti

Aktuálně Program farnosti

[Online přenosy bohoslužeb ze Slavkova]

Online přenosy bohoslužeb ze Slavkova

Aktuálně Připravili jsme živý videopřenos bohoslužeb z chrámu Vzkříšení Páně ve Slavkově prostřednictvím internetu.

Příští přenosy:
- Mše svatá - neděle 25. 7. v 9:00
- Mše svatá - neděle 1. 8. v 9:00
- Mše svatá - neděle 8. 8. v 9:00

[Oslava svátku sv. Gorazda na Hoře sv. Klimenta v Chřibech]

Oslava svátku sv. Gorazda na Hoře sv. Klimenta v Chřibech

V neděli 1. 8. v 15.00 liturgie východního obřadu ve staromoravském a českém jazyce.

[Ministrantský tábor - SKOTSKO 2021]

Ministrantský tábor - SKOTSKO 2021

Odkaz na fotografie.

Štědrá sbírka na obce postižené tornádem

Poděkování za nedělní sbírky farností Slavkov a Křižanovice v celkové výši 158.413 Kč. Z toho: Slavkov ranní 71.755, večerní 9.928, Němčany 15.674, Hodějice 7.145, Heršpice 5.836, Křižanovice 30.225, Rašovice 17.850 Kč. Pokud chcete ještě přispět, můžete v neděli 4. 7. v sakristii.

Biskup Cikrle vyhlásil na tuto neděli 27. června mimořádnou sbírku (sbírka na bohoslovce bude 4.7.)

„Na tuto neděli 27. června 2021 vyhlašuji mimořádnou sbírku na pomoc lidem zasaženým přírodní katastrofou, zvláště v oblasti jihovýchodní Moravy. Vyzývám ve farnostech také dobrovolníky, zdravotníky a všechny, kteří by mohli účinně pomoci s odstraněním následků včerejší živelné pohromy, aby se zapojili. Děkuji všem, kteří pomohou, i všem, kteří přispějí finančně. Děkuji také těm, kteří se za lidi v postižených oblastech modlí. Jsem s vámi všemi spojený v modlitbě,“ vzkazuje biskup Vojtěch Cikrle.

[Kněžské svěcení (video odkaz) a primice jáhna Milana Werla]

Kněžské svěcení (video odkaz) a primice jáhna Milana Werla

Kněžské svěcení v sobotu 19. června v 9.00 v katedrále v Brně, primiční mše svatá v neděli 27. června ve 14.00 u kostela sv. Václava v Brně-Obřanech.

Biskupové k ustupující pandemii

Prohlášení českých a moravských biskupů v situaci ustupující pandemie nemoci COVID-19

[Svatodušní vigilie]

Svatodušní vigilie

Velikonoce vrcholí slavností seslání Ducha Svatého, zveme na vigilii ve Slavkově v sobotu 22. 5. ve 21.00. Přijďme prosit o naplnění Božím Duchem!

[Sestra Gregorie vás pozdravuje]

Sestra Gregorie vás pozdravuje

Na fotografii z pondělí 10. 5. nad seznamy dětí z náboženství. Stále se zotavuje, ale musí ještě nabrat hodně fyzických sil. Děkuje za vaše pozdravy! o. Milan

[Novéna k Duchu Svatému]

Novéna k Duchu Svatému

Od pátku 14. 5. po slavnosti Nanebevstoupení Páně se celá církev po devět dní modlí za nové vylití Ducha svatého. Pokud chcete, můžete využít novénu k Duchu Svatému v odkaze. Svatodušní vigilie, kterou vrcholí velikonoce, bude ve Slavkově v sobotu 22. 5. ve 21.00 h.

[Obnovení bohoslužeb]

Obnovení bohoslužeb

Současná platná omezení bohoslužeb nám umožňují účastnit se každou neděli mše svaté: Slavkov 8,30 a 9,30 (večerní nebude), Heršpice 8,00, Němčany 11,00 a Hodějice 11.00. Kdo nemáte na mše sv. ve Slavkově místenku, můžete přijít i bez ní. Minulou neděli se rozdávaly místenky kvůli rovnoměrnému rozdělení pouze na tyto dvě bohoslužby.

[Výročí zatčení faráře Metoděje Nebojsy]

Výročí zatčení faráře Metoděje Nebojsy

Článek k 70. výročí zatčení faráře Metoděje Nebojsy (12. 5. 1951), který působil také od roku 1937 ve Slavkově.

[Pozdrav od s. Gregorie]

Pozdrav od s. Gregorie

S radostným aleluja sdílíme zprávu, že se nám s. Gregorie vrátila z nemocnice a pokračuje ve své rehabilitaci. A jak se cítí? ...

Z jednání ekonomické rady farnosti Slavkov

41. schůze Ekonomické rady farnosti Slavkov proběhla online 13. dubna 2021.

[Velikonoční přání]

Velikonoční přání

Od kříže ke vzkříšení, od poslední večeře k eucharistii. Požehnané Velikonoce s Kristem vzkříšeným a eucharistickým! O. Milan a o. Stanislav

[Žehnání pokrmů - modlitba]

Žehnání pokrmů - modlitba

Žehnání pokrmů letos v kostele nebude, modlitba je k dispozici v kostele nebo ke stažení níže, požehná otec nebo matka rodiny.

[Objev roku: Nalezeny dopisy o stavbě kostela knížetem Kaunicem!]

Objev roku: Nalezeny dopisy o stavbě kostela knížetem Kaunicem!

V archivu diecéze byly nalezeny velmi významné dopisy mezi biskupem Matyášem Františkem hrabětem Chorinským a knížetem Václavem Antonínem Kaunicem z léta 1786 o počátcích stavby našeho kostela. Překvapivá je zpráva o plánovaném zbourání kostela na Špitálce.

[Krutopřísná křížová cesta 2021]

Krutopřísná křížová cesta 2021

Slavkovská mládež pro nás připravila moderní křížovou cestu městem. Ta vychází z tradičních zastavení Kristova utrpení, ale dívá se na něj v souvislostech aktuálního světa.

Obdarujte své přátele dárkem pro duši i pro tělo

Novéna k svatému Josefovi od autora Josefa Prokeše nebo kniha pro povzbuzení. Ovocný nebo bylinný čaj svatého Josefa - vyrobený k Roku sv. Josefa. Knihy, čaje a klášterní produkty si můžete objednat na telefonním čísle 731 405 544.

Výzva biskupů ke sčítání lidu 2021

V České republice začne 27. března 2021 sčítání lidu, které se naposledy konalo v roce 2011. Biskupové Čech, Moravy a Slezska při této příležitosti vydávají společnou výzvu pro věřící.

[Postní duchovní obnova online]

Postní duchovní obnova online

Pozvánka na Postní duchovní obnovu online, která se uskuteční 13. 3. 2021 online od 14.00 do 20.00. Duchovní obnova je určena pro všechny farníky.

[Modlitba žalmů]

Modlitba žalmů

Na youtube kanále donPietro teď celou dobu postní probíhají streamované postní modlitby žalmů.

Kurzy online pro seniory

Spokojený senior - KLAS z.s. nabízí Vzdělávání v bezpečí domova.

[Inspirace na postní dobu]

Inspirace na postní dobu

Odkazy na několik inspirací pro postní dobu.

[Modlitba za sestru Gregorii]

Modlitba za sestru Gregorii

Zpráva z 11. února.

[Termíny farních táborů]

Termíny farních táborů

Termíny farních táborů na letošní prázdniny, pokud to bude z hlediska epidemie možné. Zatím děti NEPŘIHLAŠUJTE, k tomu bude zvláštní informace později.

[Postní kapky 2021]

Postní kapky 2021

Postní doba začíná. Farnost Dolní Němčí i letos nabízí pastorační aktivitu pro toto období přípravy na velikonoce. "Postní kapky" jsou každodenní inspirace, které mohou "osvěžit" tvůj život. Tentokrát na téma Boží milosrdenství.

[Hra pro ministranty]

Hra pro ministranty

Pandemie nekončí a schůzky jsou v nedohlednu. Naštěstí je zde další program pro naše ministranty.

[Varhaník Josef Pukl – 100. výročí narození ]

Varhaník Josef Pukl – 100. výročí narození

Jeho stopu najdeme i v naší farnosti.