Poslední články

Níže je zobrazeno 30 posledních článků. Starší články najdete v archivu nebo můžete využít vyhledávání.

[Program farnosti - Advent a Vánoce]

Program farnosti - Advent a Vánoce

Aktuálně Program farnosti

[Adventní zastavení s P. Janem Pacnerem]

Adventní zastavení s P. Janem Pacnerem

Farní duchovní obnova v pátek 9. prosince, farní kaple, 18.00 mše sv., 18.30 – 19.30 promluva s adorací a písněmi.

[Roráty 2022]

Roráty 2022

Pozvání na roráty pro děti i dospělé.

[Biřmování - fotografie pro biřmované]

Biřmování - fotografie pro biřmované

V neděli 20. listopadu 2020 přijalo 27 našich bratří a sester svátost biřmování, kterou uděloval biskup Vojtěch Cikrle.

[Salátobraní ]

Salátobraní

Farní kavárna: Pozvání na příští neděli na Salátobraní – ochutnávka bramborových salátů podle rodinných receptů jako inspirace pro štědrovečerní tabuli. Kdo by se chtěl zapojit (vyrobit bramborový salát na ochutnávku), ať kontaktuje Milana Šaňka.

[Týden modliteb za mládež 2022 ]

Týden modliteb za mládež 2022

V týdnu od 13. do 20.11. 2022 bude probíhat Týden modliteb za mládež - TMM22. Smysl Týdne modliteb za mládež je spojit vzájemný čas, který máme a modlit se k Bohu. Za co? Především prosit Ducha Svatého o poznání, jakými cestami či způsoby svědčit o životě s Kristem a jak předávat víru dál.

[Sbírka na stavbu kláštera v Drastech]

Sbírka na stavbu kláštera v Drastech

Zdravíme Vás z Drast a ještě jednou se na Vás letos obracíme s prosbou: Po roce opět pořádáme sbírku na stavbu našeho kláštera na portálu Donio, která probíhá od 1. listopadu do 28. února.

[Adorační den 10. listopadu]

Adorační den 10. listopadu

Za diecézi a naše bohoslovce!

Víkendovka Společně pro nejmladší spolčo (9.-1.SŠ)

Srdečně zveme všechny nejmladší spolčaře na víkendovku, která proběhne na faře v Nížkovicích ve dnech 25. až 27.11. (pá-ne). Tato akce je zaměřena na to, aby Vaše spolčo mohlo dobře fungovat, stalo se místem přátelství a také společenstvím lidí, kde je uprostřed Bůh.

[Modlitby za zemřelé]

Modlitby za zemřelé

Rozpis mší a modliteb za zemřelé.

[Soubor Collegium musicale bonum]

Soubor Collegium musicale bonum

Přijmeme nové zpěváky a zpěvačky Slavkovský soubor Collegium musicale bonum obnovuje po covidové pauze svoji činnost. K vyzpívání obrovské prostory slavkovského chrámu však naléhavě potřebuje posílit všechny hlasové pozice. Tímto chceme pozvat nové zájemce o sborový zpěv. Vítáni jsou všichni, kdo mají čas a chuť se zapojit. Nutná je především ochota zpívat duchovní skladby. Odměnou pak může být hudební osvěžení a příjemně strávený čas v přátelském kolektivu. Zkoušky se konají vždy ve čtvrtek od 18.30 hod. ve farním sále.

[Požehnání ikon na obnoveném ikonostasu]

Požehnání ikon na obnoveném ikonostasu

Slavnostní liturgie východního obřadu: V neděli 30. října ve 14.30 v kostele na Špitálce s požehnáním ikon na obnoveném ikonostasu za účasti kněží z Belgie. Zpívá Moravský cherubínský sbor.

[SIS v Uhřicích ]

SIS v Uhřicích

Téma letošního setkání je: "Kdo zachrání příští generace".

[Ekonomická rada farnosti ]

Ekonomická rada farnosti

Zpráva z Ekonomické rady farnosti ze dne 6. října 2022

[Slavkovské hody]

Slavkovské hody

Slavkovské hody k výročí posvěcení oltáře se konají 15. a 16. října 2022.

[Lutršték s o. Stanislavem Forstem]

Lutršték s o. Stanislavem Forstem

Pouť na Lutrštéku byla sice za zhoršeného počasí, ukázalo se však, že mnohé poutníky neodradilo.

[Varhanní koncert klasické hudby]

Varhanní koncert klasické hudby

Kostel Vzkříšení Páně Slavkov u Brna, neděle 25. 9. 2022 v 16:30. Varhany: MgA. Michal Hanuš, profesor pardubické konzervatoře.

Zápis z pastorační rady farnosti

Projednané body v zápisu.

[Skautská mše svatá]

Skautská mše svatá

Při nedělní mši svaté 25. září 2022 v 9.00 bude požehnání 3. skautskému oddílu Světlušek, který zahajuje svou činnost s křesťanskou výchovou.

[Pouť na Lutrštéku]

Pouť na Lutrštéku

Program pouti k P. Marii Bolestné na Lutrštéku v neděli 18. září 2022.

Setkání rodičů dětí z náboženství 1. ročníku a nově přihlášených

Setkání rodičů dětí z náboženství 1. ročníku a nově přihlášených do jiných ročníků s katechetkou bude v úterý 6. září po večerní dětské mši svaté v kostele ve Slavkově. Budou podepsány přihlášky a sděleny další informace, např. převádění dětí z družiny a zpět.

Rozvrh náboženství 2022-2023

Definitivní rozvrh náboženství. Pokud někomu hodina nevyhovuje, nebo máte dotaz, můžete mi zavolat na mobil 604 280 160 - o. Milan.

[Z farních táborů]

Z farních táborů

Foto i pár záběrů.

[Poutní bohoslužba na sv. Klimentu v Chřibech]

Poutní bohoslužba na sv. Klimentu v Chřibech

V neděli 31. července ve 13.00 ke cti sv. Gorazda, nástupce sv. Metoděje.

[Sbírky na Ukrajinu ve slavkovské farnosti dosáhly již 187.329 Kč!]

Sbírky na Ukrajinu ve slavkovské farnosti dosáhly již 187.329 Kč!

Poděkování za druhou sbírku na Ukrajinu, která se konala ve slavkovském kostele 12. června 2022 a vybralo se 82.371 Kč, zaslali skauti z Brna, kteří se věnují humanitární pomoci na Ukrajině:

[Výlet dětí do Olomouce]

Výlet dětí do Olomouce

Výlet dětí z náboženství 2022.

[Ohlédnutí za Nocí kostelů 2022]

Ohlédnutí za Nocí kostelů 2022

Ve Slavkově si mohli občané poprvé prohlédnout opravenou hrobku Kouniců a mumii knížete Václava Antonína Kounice, restaurovanou v Praze roku 1987.

Pastorační rada farnosti - z jednání 21. 6.

Informace ze setkání pastorační rady.

[Farní den 2022]

Farní den 2022

Fotografie z Farního dne 2022 s poděkováním.

[SBÍRKA PRO UKRAJINSKÉ OBČANY - 82 371 Kč!]

SBÍRKA PRO UKRAJINSKÉ OBČANY - 82 371 Kč!

V zakarpatské oblasti Ukrajiny se v současné době nachází asi 200 tisíc lidí, kteří utekli z bojových oblastí a nechtějí opustit svou vlast. Tito lidé jsou ubytováni po tělocvičnách a farách.