Škola manželek

Ohlas na obnovu pro ženy s o. Pavlem Habrovcem.

„Poté, co si žena předsevzala, že se musí vymanit z ovládání mužem, přejala mužská schémata na úkor své vlastní ženskosti, a tím se vzdálila své základní povaze. Ocitá se najednou ještě osamocenější a zranitelnější ve spletitých situacích, které často její úzkosti jen násobí. Jestliže se nyní světlo všech reflektorů světa obrací na všechny jeho hanebnosti, jistě přijde den, kdy Bůh odkryje krásu duše. Tajemství ženy se pak objeví v celé své nádheře, v niterném spojení s tajemstvím našeho Vykoupení jako paprsek, který má zahalit světlem tvář muže.“

Tolik citace z knihy Jo Croissantové – „Žena, neboli kněžství srdce“.

Tato kniha se stala nosným pilířem přednášek duchovní obnovy pro ženy, která se uskutečnila v sobotu 30.října v sále Domu sv. Rodiny. Obnovu vedl otec Pavel Habrovec.

Otec Pavel nám ukázal jakou úlohu v řádu lidského Stvoření má žena. Dnes, kdy pozice ženy v rodině, ve společnosti, na pracovištích i v církvi bývá nezřídka tématem pejorativního vtipkování, dnes kdy je částí společnosti tolerována degradace ženy jen na kus „bílého masa“, kdy v médiích slyšíme, vidíme a čteme o násilí dopouštěném na ženách, tak v této době jsme slyšely o důstojnosti ženy, o její nezbytnosti, svébytnosti a důležitosti. Slyšely jsme o ženě, jako spolupodílnici v Božím plánu TVOŘENÍ. A nejen to, dověděly jsme se jaké chyby děláme v předmanželských a manželských vztazích a jak je napravit. Prostě prošly jsme „Školou manželek“.

Obnova byla velmi naplňující a říkám si, že by neuškodilo, kdyby nějakou podobnou školou mohli projít i naši manželé.

V každém případě děkujeme Bohu, že na obnově popustil stavidla Duchu Svatému a děkujeme otci Pavlovi, že se odevzdal do Jeho služeb. Výsledek byl úžasný. Díky

L. Nosková