Č.

Popis práce

Místo konání

  

PS

Skupina prací:   pořadatelská služba

  

1

Podávání informací, poutní razítka, prodej knih

Farní kostel - infostánek

  

2

Podávání informací, poutní razítka

Špitálka - infostánek

  

3

Bodygard u vchodu hlídání, podávání informací

Vstup do farního kostela

  

4

Moderátor a asistent při dovednostních soutěžích

Na Koláčkově náměstí

  

5

Asistent při tvoření

Tvořivá dílna dětí v učebně na faře

  

6

Hlídání, příp. modlitba v meditační kapli

Kaple farního kostela

  

7

Hlídání, podávání informací o varhanách

Farní kostel na kůru

  

8

Směruje vozíčkáře do kostela a ostatní nahoru do čajovny, doplňování toal.potřeb na WC dole

Pastorační centrum – chodba dole u kaple

  

9

Hlídání, ukazování cesty na kůr

Schody na kůr

  

10

Hlídá a pomáhá návštěvníkům na schodech

Věž, hodiny, zvony

  

11

Hlídání výstavy

V lodi farního kostela

  

12

Hlídání výstav v oratořích

Far.kostel - oratoře

  

13

Čtení historického výkladu

Far.kostel, Špitálka

  

14

Hlídání výstavy farního divadla a odpovídání na dotazy návštěvníků – (vhodné pro členy divadla)

Meditačka na faře

  

15

Hlídání v lodi kostela na Špitálce

Špitálka

  

  O                

Skupina prací:    občerstvení  (vedoucí koordinátor  - Jitka Hrabovská)

  

1

V kuchyňce vaření čaje, chystání pečiva do čajovny, doplňování toaletních potřeb na WC

Kuchyňka na faře

  

2

Kostýmovaná postava Sněhurky, vítá návštěvníky, stará se, aby na stolech nechybělo pečivo a v džbánech čaj (vhodné pro dívky, které se nestydí a umí obsluhovat u stolu)

Sál na faře

  

3

Kostýmovaná postava trpaslíka - z kuchyně nosí pečivo a čaj Sněhurce do sálu (vhodné pro ukázněné děti, 3-5 třída, které se nestydí)

Kuchyňka, sál na faře

  

OS

Skupina prací:    odborné a speciální služby

  

1

Zdravotní služba, lékař, ošetřovatelka

Farní kostel+auto k výjezdu

  

2

Zvukový technik

Kostel, Špitálka

  

3

Fotograf dokumentarista – Fotografování Noci kostelů digitálním fotoaparátem (vlastním)

Na koordinátorem přiděleném stanovišti