Farní knihovna


Knihy ve farní knihovně je možné vypůjčit po nedělní ranní mši svaté ve farním kostele (vchod pod kůrem vpravo).

Část knih se také nachází ve farním sále - o výpůjčku některé z nich žádejte Víta Knotka.>> Úplné seznamy knih farní knihovny

Dcera královská – František Křelina
 • Román o životě sv. Anežky české

Don Camillo a jeho svět – Giovannino Guia

 • Příběhy Dona Camilla a jeho protivníka starosty Pepponeho jsou laskavým a humorným vyprávěním o prostých lidech a jejich starostech. Více než 300 příběhů proslavilo autora po celém světě.

Třistakrát z židovského humoru – Daniel Lifschitz

 • Kniha je určena zájemcům o židovskou kulturu a tradici, a také těm čtenářům, kteří mají rádi moudrý humor a krátké vtipné příběhy.

Vstaň a choď! - Hervé Bazin

 • Neschopnost být si vzájemně a bez jakýchkoliv nároků nápomocní a prospěšní může být nemocí podobnou skutečné invaliditě. Kniha o vytrvalosti, silné vůli a lidském nitru.

O vědě a víře – Jiří Grygar

 • Kniha nabízí kvalifikovaný údiv (soubor textů přednášek a článků) nad podivuhodným řádem materiálního světa.(Velký třesk, Vesmírné signály, Kosmické katastrofy, Astronomie, …)

Znáš Krista? – Tomáš Špidlík

 • Známe Krista, umíme o něm povědět druhým? Pohled Ježíše Krista skrze tradici, svědomí, život svatých, církev, modlitbu atd. odhaluje smysl dějin a vesmíru a rozšíří poznání vtělené Pravdy a Krásy

Myšlenky na každý den – Terezie z Lisieux

 • Úryvky ze spisů, dopisů, rad, vzpomínek, modliteb, rozhovorů a básní sv. Terezie z Lisieux.

…..A přesto říci životu ano – Viktor E. Frankl

 • Autor, světoznámý psychiatr v knize zachytil to, co konkrétně a osobně zažil v koncentračním táboře. Nejde o senzaci z utrpení, ale je to mistrovské dílo psychologického pozorování a svědectví velké lidskosti, která i dnes všechny, kteří museli nesmyslně trpět, může napřímit.

Cesta k solidaritě – Cyril Martínek

 • Výklad sociálního učení v dějinném vývoji zahrnuje tzv. sociální encykliky, sociální pastýřské listy biskupů, vztahy politické demokracie, tržní ekonomiky, budoucnost kapitalismu, otázku společenského řádu. Kniha je zpracována přehledně, srozumitelně a čtivě.

Don Bosko – Terezio Bosco

 • Životopis je sestaven z vlastních Pamětí Dona Boska a z Životopisných pamětí jeho žáků a spolupracovníků. Kniha seznamuje s dějinami jeho doby a tehdejší církve.

Dělníci na vinici

 • Nevšední příběh kněžského života. Děj je plný dramatických událostí.

Probíhejte Jeruzalém a sviťte

 • V knize jsou promluvy P. Jiřího Reinsberga , kněz, který hluboce prožil svůj vlastní život , i životy těch , které na své kněžské cestě potkal.

Skateboard Boží

 • Sestra Tereza vypráví o své cestě od ateistky až k zakladatelce malé komunity Ježíšových sourozenců.

Celý život jsem se učil a přece jsem propadl

 • V knize pana probošta Lukeše se zračí moudrost a laskavost člověka, jehož životním krédem se stalo „Láska přemáhá zlobu světa".

Návrat

 • Příběh kněze, který prožil třináct let v zajateckém táboře na Sibiři. Pomocí přátel a s Boží pomocí se znovu může vrátit do kněžské služby.

Nový začátek

 • Pokračování životního příběhu kněze Tomase, který navazuje na knihu Návrat.

Štěstí? Smůla?

 • Soubor krátkých příběhů. Často až ten úplně poslední doušek života ukáže, zda to co nás potkalo, byla smůla či štěstí.

Kolik váží sněhová vločka

 • Krátké příběhy, ve kterých chce autor čtenáře dojmout, potěšit i povzbudit.

Moc a pokora

 • Život svatého Karla Boromejského. I jemu církev vděčí za to , že po jedné z temných chvil její historie opět mohla zazářit velikostí a čistotou.

Nevšední příběhy

 • Veselé i vážné krátké příběhy k zamyšlení.

Z Boží kanceláře

 • Mile napsané příběhy o tom, jakou práci s námi Pán Bůh má.

V Africe mi říkali Sípho

 • Poutavé vyprávění P. Zdeňka Čížkovského o jeho životě a práci v misiích.

Do výšky volím pád

 • Knižní setkání Jana Paulase s psychiatrem a jáhnem Maxem Kašparů. Poznáte jeho vypravěčské umění, dobrosrdečný humor i spravedlivé rozhorlení nad lidskou hloupostí a pokrytectvím.

Don Camillo a jeho svět

 • Příběhy kněze a jeho protivníka starosty Pepponeho jsou humorným vyprávěním o prostých lidech.

Našel jsem domov

 • Kniha je kronikou roku života ve společenství lidí zdravých i postižených.

Když vás trápí někdo blízký

 • Kniha se zabývá problematikou partnerských, manželských, rodinných vztahů a jejich krizí.

Ptal jsem se cest

 • Rozhovor s profesorem Tomášem Halíkem. Osobní svědectví o hledání vlastní cesty v duchovním životě i v soudobé společnosti.

Farář světa

 • Poutavě napsaný životopis papeže Jana XXIII.

Humor v církvi dovolen

 • P. František Hobizal v knize předkládá čtenáři humor všeho druhu, i ten na tělo.

Kdybych měl už jeden den života

 • Soubor krátkých zamyšlení nad smyslem života.

Stalo se ve Vatikánu

 • Kniha přináší v krátkých příbězích epizody ze života papežů 20. století.

Bůh píše i na křivých řádcích

 • V Bibli nejsou jen kladní hrdinové, ale i ničemové. Právě o nich je tato kniha, plná napětí a dobrodružství.

Na krásné samotě

 • Námět knihy tvoří osudy mnoha lidí, se kterými se setkával její autor děkan P. František Vaněk.

Vejce a já

 • Hrdinka tohoto románu líčí život na farmě v zapadlém koutě Kalifornie. Nadchne čtenáře svým životním optimismem.

Zvěrolékař a psí historky

 • Skvělý vypravěč James Herriot vás zavede do světa, v němž převládá radost a vzájemné pochopení.

Listy Nikodémovy

 • Dílo je monumentální obraz Palestiny před dvěma tisíci lety.

Odkaz

 • Děj se odehrává na počátku 15. století. Dva mladí šlechtici nacházejí na svých cestách životem přímluvce a pomocníka, světce Heřmana z Reichenau.

Plná slávy

 • Anglický spisovatel Bruce Marshall se odvažuje v názvu této knihy tvrdit, že církev je plná slávy, i přes všechnu hříšnost a nedokonalost lidí, kteří se k ní hlásí.

O radostech lidské duše

 • Krátké meditace psychiatra a jáhna Maxe Kašparů věnované radostem všedního dne a zejména tomu jak je nalézat.

Sedmero zastavení u klíčové dírky

 • Publikace nám umožňuje nahlédnout do pracovny psychiatra Maxe Kašparů a zamyslet se nad problémy, které občas musí v partnerských vztazích řešit každý člověk.

Věroměr

 • Max Kašparů trochu netypickým způsobem probouzí kostelní spáče a povzbuzuje ty, kteří to s křesťanským životem myslí aspoň trochu vážně.
Poustevník

 • Na pustém ostrově u skotského pobřeží žije poustevník Petr. Pro otce Robertsona, který právě prožívá krizi víry, se cesta za Petrem stává cestou k sobě samému.

Prorok

 • Druhý z příběhů, jejichž hlavním hrdinou je rybář, poustevník, prorok a mystik Petr Calvay. Po bezvýsledném pátrání je prohlášen za mrtvého, ale vše dopadne jinak.

Mystik

 • Třetí a závěrečný příběh o setkání otce Robertsona s poustevníkem Petrem Calvayem se tentokrát neodehrává na opuštěném ostrově.

Buďte věrní

 • Kniha rozhovorů, přednášek a homílií apoštolského nuncia Giovanni Coppa. Obsah knihy ukazuje stopy nunciových pastýřských cest po naší vlasti.

Kardinál Vlk odpovídá

 • Na otázky hledajících a pochybujících. Rozhovory s novinářkou Blankou Pirnosovou.

Kardinál Tomášek

 • Svědectví o dobrém katechetovi, bojácném biskupovi a statečném kardinálovi. Kniha vzpomínek a dokumentů se snaží ukázat proměny osudu i postojů pana kardinála.

Důvěra v pomoc Boží

 • V této útlé knížce se dočteme, jak někteří lidé byli postaveni do zdánlivě beznadějných situací, měli však důvěru v Boží pomoc a Bůh pomohl způsobem často zázračným.

Dopisy slavným osobnostem

 • Obsahem knihy jsou smyšlené dopisy, které psával benátský patriarcha Albino Luciani, pozdější papež Jan Pavel I. mužům a ženám, kteří svého času sehráli ve světě významnou roli.

Ženy ženám

 • Výběr duchovních textů. Myšlenky žen od 12. století po současnost. Žen, které milovali své muže, své komunity, svá povolání, ale především milovali Boha.

Lumina

 • Souhrn myšlenek a modliteb mystičky Adrienny Von Speyr.

Malý kompas víry Maxe Kašparů pro hledající, bloudící a nevěřící mladé lidi a nejen pro ně.

Na stará kolena

 • Usměvná i vážná vzpomínání.

Jen tebe

 • Deník sestry Kláry, nenápadné řádové sestry, je obrazem návratu duše k Bohu.

Svatý Jan Vianney

 • Utlá knížka o životě Arského faráře.

Duše Ruska s Tomášem Špidlíkem

 • Kniha krátkých aforismů různých autorů s vysvětleními. Měly by pomoci k pochopení ideí národů v době, kdy se usiluje o sjednocení Evropy a světa.

Tvé jméno: Anselm Grün

 • Jméno mi připravil sám Bůh: vymyslel je a přidal mi k němu dary a schopnosti, které mohu během života rozvíjet.

Něco nad námi musí být : Marie Svatošová

 • Boží existenci přibližuje autorka nejen slovem, ale i neobvyklými a unikátními fotografiemi.

Jsi požehnánim : Anselm Grün

 • Žehnat je oprávněn každý křesťan, a protože je sám Bohem požehnán, stává se také požehnáním pro druhé. Požehnání pak vnáší do zranitelného a křehkého lidského života život Božský.

52 způsobů jak učit děti modlitbě: Roberta Hromasová

 • Tato kniha přináší náměty, které vám pomohou vést dítě k modlitbám spontánním, jednoduchým, upřímným a hlubokým.

Síla v slabosti Jana Pavla II.

 • Touto poutavou knihou mohou čtenáři znovu prožít příběh plný obětavosti, vděčnosti a lásky.

Brněnská diecéze (1777 – 2007)

 • Historie a vzpomínky.

A já jsem s vámi i za železnou oponou.

 • Příběhy křesťanů ze zemí ovládaných komunismem.

„řekla ano" MUČEDNICE V DŹÍNÁCH : Místy Bernallová

 • Život mladé Američanky, která byla zavražděna při masakru na jedné střední škole. Důvodem, její vraždy byla skutečnost, že se přiznala ke své víře.

PRO TEBE , MŮJ BOŽE TANČÍM : Mireille Négrová

 • Primabalerína pařížské Opery opouští na vrcholu kariéry umělecké prostředí a odchází do karmelitánského kláštera, aby našla hlubší smysl svého života. Každé skutečné umění je totiž v jádru náboženské, neboť člověka nezotročuje, ale osvobozuje od zlého.

FILIP NERI nakažlivá radost :Paul Türks

 • Poutavý životopis odkrývá obraz temperamentního a vtipného člověka- Filipa Neriho. Jeho současníci na něm milovali to, co na něm fascinuje i nás: byl nekonvenční, veselý a velmi komunikativní. Především však dokázal neotřelým a přitažlivým způsobem přivádět lidi k víře.