Farní rady ERF a PRF

Slavkov u Brna 2019

Na základě voleb do ekonomické a pastorační rady farnosti v květnu a červnu 2019 byli zvoleni a farářem jmenováni k 1. červenci 2019 na období 5 let tito farníci:


EKONOMICKÁ RADA FARNOSTI SLAVKOV U BRNA

z úřadu: farář Milan Vavro

zvoleni za Slavkov: Pavel Galata, Zdeněk Mlčoch

jmenováni za obce ve farnosti: Stanislav Patera, Miroslav Šujan, Marie Bedřichová


PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI SLAVKOV U BRNA

z úřadu: farář Milan Vavro, farní vikář Stanislav Pacner

za řeholní komunitu: s. Bohdana Glezner

zvoleni: Lukáš Fries, Jitka Hrabovská, Jana Lstibůrková, Miroslav Lstibůrek, Jiří Paleček ml.

jmenováni: Pavlína Kloudová, Petr Šujan

Zvolení do pastoračních rad obcí:

PASTORAČNÍ RADA NĚMČANY

Jan Formánek, Jan Patera, Stanislav Patera, Blanka Svobodová, Oldřich Svoboda

PASTORAČNÍ RADA HODĚJICE

Jan Barták, Kristýna Hrabovská, Jan Kyselka, Vojtěch Lstibůrek, Miroslav Šujan

PASTORAČNÍ RADA HERŠPICE

Marie Bedřichová, Věra Dostálová, Josef Stanislav, Martin Šujan st., Miroslav Zavadil


Předsedou ERF, PRF a farních rad ve filiálních obcích je farář P. Milan Vavro.

Představení rad a požehnání se konalo v neděli 1. září při bohoslužbách v jednotlivých kostelech.

První setkání všech rad a slib ERF proběhlo ve čtvrtek 5. září v 18,00 na faře.

Sčítací archy podepsané volební komisí jsou ve farním archivu.

Ve Slavkově 30. června 2019

P. Milan Vavro, farář