Kněží a fara

Současným farářem je P. Mgr. Milan Vavro (vysvěcený roku 1991), který předtím působil v několika farnostech na Znojemsku a v duchovní správě pro české krajany v Německu. Zároveň zastává funkci děkana slavkovského děkanství, které tvoří 27 farností.

P. Mgr. Milan Vavro


Ve farnosti slouží farní vikář (kaplan) P. ThLic. Stanislav Pacner, Th.D. (vysvěcený roku 1994), a přednáší Starý zákon na Cyrilometodějské teologické fakultě univerzity Palackého v Olomouci. 


P. ThLic. Stanislav Pacner, Th.D.


V posledních letech působili ve Slavkově kněží:P. Mgr. Petr Vrbacký, farář a děkan 1994-1997


P. Mgr. Pavel Habrovec, jáhen a farní vikář 1997-2000


P. Pavel Kryl,  jáhen a farní vikář 1999-2002


Josef Kubeš, jáhen 2002-2004


P. doc. Dr. Petr Mareček, Th.D., 2000-2018