Lektoři

Vedení lektorů se ujala paní Ludmila Palečková. Pokud máte zájem o čtení Božího slova při mši svaté, můžete se přihlásit u kněží.


lektor