KLAS - klub aktivních seniorů

Každé druhé pondělí v 18,00 je na faře setkání seniorů KLAS. Jednou za měsíc je přednáška.
Kontakt: Marie Sujanová

klas