Společenství manželů

Tak u koho příště? Třeba u nás, u nás to už dlouho nebylo. Tak takhle se rozcházíme bezmála již 35 let. Začalo to v 70. letech, kdy jako 14ti leté nás tehdy dal dohromady tehdejší slavkovský pan kaplan P. Karel Fiala.

Od té doby uplynulo už mnoho vody, někteří už do spolča nechodí a jiní noví si do něho cestu našli. Scházíme se po rodinách jednou za 14 dní nebo jak to zrovna vyjde. Nemáme žádného „vedoucího", ale vždycky je někdo aktivnější a někdo zase odpočívá.

Duchovní program se taky během let různě měnil od meditačního, vzdělávacího až po modlitební. Při čaji a buchtách se proberou aktuální potíže a úspěchy ve výchově našich dětí, dnes už většinou puberťáků nebo dospělých, otázky života farnosti a někdy i na politiku dojde.

Po celou existenci našeho scházení jsme vždy spolupracovali s místními kněžími a kaplany a to považujeme z hlediska trvalé formace za velmi důležité.

Dnes, kdy je nám kolem 50, někomu i přes, víme, že nás spojují nejen vzájemné sympatie a vzpomínky na společně prožité dovolené s dětmi, puťáky po horách pěšky, na běžkách, ale i vědomí, že si můžeme říci spolu s apoštoly : „Pane ke komu bychom šli, vždyť ty máš slova věčného života."

Jsme otevřeni pro všechny, kteří by chtěli mezi nás přijít.

Kontakt: Jiří Paleček, tel. 602 534 545