Společenství mládeže - i manželů

Společenství Vrba

bylo založeno v roce 1996 jako společenství mládeže, které se scházelo pravidelně každý pátek večer na faře a jezdívalo několikrát do roka do nejrůznějších koutů České republiky na tzv. akce. Po období hledání nového směru v letech 2003 – 2004 se opět scházíme. Naše společenství má kolem 20 členů. Někteří z nás se stali rodiči, takže do spolča chodí i naše ratolesti. Náplní našich setkání je modlitba, povídání, čas strávený pohromadě a již zmíněné společné víkendy nebo vícedenní akce.

Společenství Myšáci

Začali jsme se scházet v roce 1999 a podnikli jsme spolu několik pěkných prázdninových akcí.


myšáci


Společenství Piškoti

Piškoti

Vzniklo r. 2002 z mladých, kteří už nechodili do náboženství. Pod vedením otce Petra jsme prožili mnoho krásných chvil a několik nezapomenutelných prázdninových pobytů. Společně s otcem Milanem a Petrem jsme se duchovně připravili na svátost biřmování, kterou jsme přijali na podzim 2004.

Společenství Smajlíci


Smajlíci 2004

Scházeli jsme se od roku 2004 každý pátek večer na faře. Po modlitbě jsme se věnovali programu, který připravili někteří z nás, povídali si a hráli zábavné i naučné hry.

Nyní toříme společenství rodin, spolu s manžely, kteří se do farnosti přistěhovali.


Společenství mládeže S.R.O.

SRO

Také jsme se scházeli od roku 2007 v pátek po mši svaté na faře. Nyní zakládáme rodiny...


Společenství mládeže Sardinky

sardinky

Sardinky se scházeli od roku 2009.

Foto z roku 2013.


Společenství mládeže Maňána

Maňana

Vzniklo roku 2010 a název si dali po roce, na setkání mládeže v Madridu.

Maňána v Tyrolsku na ledovci pod Grossglocknerem v červenci 2012.


Společenství mládeže AVG

AVG

Schází se od roku 2012.

Společenství mládeže Luďa

Schází se od roku 2015.

Společenství mládeže Ti slušní

Vznikli v roce 2018 ze třídy náboženství, vedené katechetkou Lucií Hlaváčkovou.