Tříkrálová sbírka

Děkujeme koledníkům i dárcům ve Slavkově, Němčanech, Hodějicích a Heršpicích. Foto v příloze.

Výsledky tříkrálové sbírky:

(zaokrouhleně)
Slavkov 79.260,- Kč,
Němčany 16.780,-Kč,
Hodějice 20.550,- Kč,
Heršpice 13.920,-Kč.

Celkem 130.510,- Kč (loni 133.900). Dárcům Pán Bůh zaplať.

Tříkrálová sbírka 2008

Tříkrálová sbírka 2008

Tříkrálová sbírka 2008

Foto: Zdeněk Novák

tříkrálová v Němčanech

Foto: Věra Paterová