Žehnání pokrmů – modlitba

Žehnání pokrmů letos v kostele nebude, modlitba je k dispozici v kostele nebo ke stažení níže, požehná otec nebo matka rodiny.


Žehnací modlitba pokrmů

na velikonoční neděli i pondělí před obědem


Všichni:

Ve jménu Otce, i Syna i Ducha Svatého. Amen.

Modlitba:

Otče náš ……..
Zdrávas Maria ………

Pronáší otec nebo matka rodiny, nebo někdo jiný:

Pane Ježíši, po svém vzkříšení
ses zjevil svým učedníkům a jedl jsi s nimi.
Také nás zveš k svému stolu
a slavíš s námi hostinu.

Prosíme tě, dej,
ať i tyto pokrmy jsou nám znamením
tvého požehnání a tvé lásky.

Přijmi pozvání do našich domovů.
Zůstávej s námi a dej, ať stále zakoušíme
tvou přítomnost a tvé požehnání.

Posiluj v našich domovech vzájemnou lásku,
která pramení z tvého velikonočního vítezství
nad smrtí, zlem a hříchem.

Doveď nás všechny až k stolu nebeské hostiny,
kde žiješ a kraluješ na věky věků.

Amen.

Modlitba ke stažení a vytištění:

Žehnací modlitba pokrmů
na velikonoční neděli a pondělí (PDF)