Divadelní spolek Slavkov u Brna

(do r. 2015 pod názvem: Farní divadlo Simsala Bim Slavkov u Brna, o.s.)

Ve městě, jehož divadelní tradice sahá do poloviny 19.století, vznikl na začátku r. 2001 amatérský soubor, který se po více jak dvacetileté přetržce snaží na tuto tradici navázat…

Asi mnohé zaskočila změna názvu slavkovského divadelního souboru, který téměř 15 let působil pod názvem Farní divadlo Simsala Bim. Proto možná neuškodí malý exkurz do jeho historie.

Původní soubor vznikl v lednu 2001 jako dětské loutkové divadlo a i název Simsala Bim, který si vymysleli malí divadelníci, se mj. vztahoval k dvěma loutkám v životní velikosti malých dětí (holčička Simsala a chlapec Bim), které měly původně fungovat jako uvaděči loutkových představení. Jenže dřív než se podařilo loutky vyrobit, divadelníci se rozhodli hrát na živo. Když před třemi roky soubor postupně opustila většina původních herců a po novém náboru se členská základna ztrojnásobila, přijal soubor statut občanského sdružení.

Soubor se během několika málo let vyprofiloval a v současné době sdružuje asi 40 členů, a to jak děti a mládež tak i dospělé, takže svým repertoárem může uspokojit široké divácké spektrum.

Simsala Bim - Kostlivec ve skříni
Představení Kostlivec ve skříni (podzim 2012)

Když v r. 2014 začal platit nový občanský zákoník, řešil i transformaci stávajících občanských sdružení na spolky, což s sebou kromě jiného přineslo i změny v názvech. Občanské sdružení Farní divadlo Simsala Bim se potýkalo s názvem, který málokdo používal celý, většinou byl název veřejností i novináři různě komolen nebo zkracován. Proto byl na valné hromadě spolku odsouhlasen název jednoduchý a lehce zapamatovatelný:

Divadelní spolek Slavkov u Brna

Spolek je strukturálně rozdělen, podle aktuálně připravovaných her, do tvůrčích skupin. Ty pod vedením režisérů nazkouší 2-3 hry ročně.

Divadelní spolek - hra Dračí princezna (2014)
Pohádková hra Dračí princezna (podzim 2014)

Kromě tvůrčích skupin funguje v souboru i technická skupina, která zajišťuje nejen obsluhu osvětlovací a zvukové techniky, ale i výrobu kulis, kostýmů a inspici. Se souborem spolupracuje i profesionální maskérka. Z organizačního hlediska je spolek spravován tříčlenným výborem, který tvoří dramaturg (Milan Hrazdílek), produkční (Věra Stojarová), hospodář (Marta Šujanová) a jejich týmy.

Divadelní spolek svůj repertoár zatím soustřeďuje hlavně na činohru pro dospělé a pohádky pro děti. Jeho ambice jsou však mnohem širší. Před od r. 2011 svůj akční rádius rozšířil o festivalovou činnost, když spolu s městem (nyní s SC Bonaparte) začal organizovat festival amatérských divadel Slavkovské divadelní dny, jemuž předcházely Shakespearovské divadelní dny, kterými soubor oslavil 10. výročí svého vzniku.

 

Vendulka a 11 trpaslíků
Vendulka a 11 trpaslíků (2010)
Kupec benátský (2011)
Kupec benátský (2011)
   
Simsala Bim - Zkrocení zlé ženy
Zkrocení zlé ženy (2011)
Simsala Bim - Kostlivec ve skříni
Kostlivec ve skříni (2012)


Pohádkové představení Čertův mlýn (říjen 2015, ochotnický festival Bučovice)
(Foto: Členové divadelního spolku spolu s hercem Zdeňkem Srstkou,
patronem festivalového dne)

 

Shakespearův Sen noci svatojánské (2017)
(Hra byla uvedena k výročí 150 let od první zmínky o ochotnickém
divadle ve Slavkově u Brna)

Scénáristicky a herecky se členové souboru podíleli na vzniku hraného dokumentárního filmu Srdce Evropy, který byl natočen k 1150 výročí příchodu Cyrilometodějské mise na Velkou Moravu.

Od roku 2015  obohatil spolek svůj repertoár o „divadlo malých forem“, nazvané Divadelní kavárna, v níž se diváci mohou setkávat u kavárenského stolu, popovídat si a shlédnout, či jen poslouchat kratší kulturní program.

Představení Divadelního spolku mohou diváci ve Slavkově navštívit v sále Pastoračního centra římskokatolické farnosti, kde se hrají hry komorního rázu a také probíhá Divadelní kavárna, technicky náročnější hry jsou uváděny na jevišti SC Bonaparte. Soubor zajíždí hrát i do okolních obcí a měst a účastní se festivalů amatérských divadel. Spolek provozuje své webové stránky, které najdete na adrese http://www.divadloslavkov.cz/ .

Cílem činnosti Divadelního spolku je nabídnout dětem, mládeži a dospělým smysluplnou volnočasovou aktivitu a díky své činnosti přispívat k pozvednutí kulturního života ve městě.

Ludmila Nosková,
Divadelní spolek Slavkov u Brna

Poslední aktualizace: 9.9.2017

 

Kontakt do divadla: DSSlavkov@seznam.cz
Webové stránky: http://www.divadloslavkov.cz/