Lektoři

Pokud máte zájem o čtení Božího slova při mši svaté, můžete se přihlásit u kněží.

 

lektor