Ministranti

Ministranti jsou při každém kostele v naší farnosti.

Slavkovští ministranti se mimo služby při bohoslužbách setkávají také na ministrantských schůzkách , kde se věnují jak vzdělávání v oblasti liturgie, tak zábavě a činnostem, které je baví.

 

ministranti s kardinálem Vlkem

Ministranti ze Slavkova, Němčan a Hodějic při mši svaté s kardinálem Miloslavem Vlkem, nunciem Diego Causerem a biskupem Vojtěchem Cikrlem 4. prosince 2005

 

ministranti slavkov

Při mši sv. o farním dnu 2005.

 

Nejmladší ministranti byli přijati do služby 27.4. 2008 ve Slavkově.

ustanovení ministrantů

ustanovení ministrantů

Noví ministranti 4.5.2014

noví 2014

noví ministranti 2014

Noví ministranti 2016

Biřmování 2017 s biskupem Pavlem

Společné foto 2018