Modlitební společenství

Základem společenství církve je nedělní shromáždění farní obce při mši svaté. Druhou stranu tvoří důležitá rodinná „buňka“ a rozmanitá společenství ve farnosti podle stavu, věku nebo spirituality, jelikož je těžké žít svoji víru sám. Ve farnosti se tedy schází několik skupin věřících, které se pravidelně setkávají k modlitbě za druhé a pro vzájemnou posilu ve víře.

Modlitby matek

Byly založeny v roce 1995 v Anglii. V té době dvě ženy, Veronika a Sandra, pocítily touhu odevzdaněji se modlit za své děti. Během modlitby poznaly, že Pán Ježíš chce, aby matky odevzdávaly své děti do jeho rukou, aby on mohl působit v jejich životech. MM se rozšířily do více než 70 zemí celého světa. Zaznamenaly mnohé ohlasy a vyslyšení.

V naší farnosti se k těmto modlitbám schází přibližně 40 matek ve čtyřech skupinkách, vždy jednou týdně. Na vytvoření skupinky stačí dvě maminky. Rády přivítáme nové maminky a babičky, které projeví zájem o tento způsob modlitby za děti a vnoučata.

Živý růženec

Živý růženec se modlíme od roku 1994. Lidé se postupně přidávali, dnes se šedesát lidí ze Slavkova denně spojuje v modlitbě „živého růžence“. Přesto, že se k modlitbě nesejdou, modlí se denně společně celý velký růženec (tedy 4 růžence – radostný, světla, bolestný a slavný).

Myšlenka této modlitby spočívá v tom, že se každý pomodlí sám kdykoliv přes den jeden desátek růžence. Tajemství desátku se každý měsíc střídá, účastníci si vyměňují navzájem kartičky s názvem tajemství. Tím je modlitba živá. Pokud se někdo k této mariánské modlitbě chcete přidat, jste vítáni. Modlitbou se přimlouváme za naši farnost a na každý měsíc jsou stanovené úmysly modlitby, které také vychází v časopise Urbánek.

Kontakt: Jana Lstibůrková – farní knihovna