KLAS – klub aktivních seniorů

Každé druhé pondělí v 18,00 je na faře setkání seniorů – Klub aktivních seniorů „KLAS“. Jednou za měsíc je přednáška.
Kontakt: Marie Sujanová

klas