[Program farnosti - Advent a Vánoce]

Program farnosti - Advent a Vánoce

Aktuálně Program farnosti

[Adventní zastavení s P. Janem Pacnerem]

Adventní zastavení s P. Janem Pacnerem

Farní duchovní obnova v pátek 9. prosince, farní kaple, 18.00 mše sv., 18.30 – 19.30 promluva s adorací a písněmi.

[Roráty 2022]

Roráty 2022

Pozvání na roráty pro děti i dospělé.

[Biřmování - fotografie pro biřmované]

Biřmování - fotografie pro biřmované

V neděli 20. listopadu 2020 přijalo 27 našich bratří a sester svátost biřmování, kterou uděloval biskup Vojtěch Cikrle.

[Salátobraní ]

Salátobraní

Farní kavárna: Pozvání na příští neděli na Salátobraní – ochutnávka bramborových salátů podle rodinných receptů jako inspirace pro štědrovečerní tabuli. Kdo by se chtěl zapojit (vyrobit bramborový salát na ochutnávku), ať kontaktuje Milana Šaňka.

[Týden modliteb za mládež 2022 ]

Týden modliteb za mládež 2022

V týdnu od 13. do 20.11. 2022 bude probíhat Týden modliteb za mládež - TMM22. Smysl Týdne modliteb za mládež je spojit vzájemný čas, který máme a modlit se k Bohu. Za co? Především prosit Ducha Svatého o poznání, jakými cestami či způsoby svědčit o životě s Kristem a jak předávat víru dál.

[Sbírka na stavbu kláštera v Drastech]

Sbírka na stavbu kláštera v Drastech

Zdravíme Vás z Drast a ještě jednou se na Vás letos obracíme s prosbou: Po roce opět pořádáme sbírku na stavbu našeho kláštera na portálu Donio, která probíhá od 1. listopadu do 28. února.

[Adorační den 10. listopadu]

Adorační den 10. listopadu

Za diecézi a naše bohoslovce!

Víkendovka Společně pro nejmladší spolčo (9.-1.SŠ)

Srdečně zveme všechny nejmladší spolčaře na víkendovku, která proběhne na faře v Nížkovicích ve dnech 25. až 27.11. (pá-ne). Tato akce je zaměřena na to, aby Vaše spolčo mohlo dobře fungovat, stalo se místem přátelství a také společenstvím lidí, kde je uprostřed Bůh.

[Modlitby za zemřelé]

Modlitby za zemřelé

Rozpis mší a modliteb za zemřelé.

[Soubor Collegium musicale bonum]

Soubor Collegium musicale bonum

Přijmeme nové zpěváky a zpěvačky Slavkovský soubor Collegium musicale bonum obnovuje po covidové pauze svoji činnost. K vyzpívání obrovské prostory slavkovského chrámu však naléhavě potřebuje posílit všechny hlasové pozice. Tímto chceme pozvat nové zájemce o sborový zpěv. Vítáni jsou všichni, kdo mají čas a chuť se zapojit. Nutná je především ochota zpívat duchovní skladby. Odměnou pak může být hudební osvěžení a příjemně strávený čas v přátelském kolektivu. Zkoušky se konají vždy ve čtvrtek od 18.30 hod. ve farním sále.

[Požehnání ikon na obnoveném ikonostasu]

Požehnání ikon na obnoveném ikonostasu

Slavnostní liturgie východního obřadu: V neděli 30. října ve 14.30 v kostele na Špitálce s požehnáním ikon na obnoveném ikonostasu za účasti kněží z Belgie. Zpívá Moravský cherubínský sbor.

[SIS v Uhřicích ]

SIS v Uhřicích

Téma letošního setkání je: "Kdo zachrání příští generace".

[Ekonomická rada farnosti ]

Ekonomická rada farnosti

Zpráva z Ekonomické rady farnosti ze dne 6. října 2022

[Slavkovské hody]

Slavkovské hody

Slavkovské hody k výročí posvěcení oltáře se konají 15. a 16. října 2022.