10. výročí postavení kostela v Heršpicích

Farníci z Heršpic si připoměli bohoslužbou 10. výročí postavení kostela sv. Matouše. Fotografie v příloze.

Fotografie z oslavy výročí posvěcení kostela.

průvod

Liturgický průvod.

uvítání

Uvítání o. Pavla Kryla.

věřící

pohled k oltáři

Mši svatou sloužil P. Pavel Kryl (P. Pavel Habrovec se omluvil, měli farní den).

hudebníci

socha

Socha P. Marie byla zrestaurována
.

pamětní deska

Nová pamětní deska.

o. Pavel a o. MIlan

Potom následovalo setkání farníků v obecním sále v Heršpicích se slovem kněží a promítáním filmu o stavbě kostela.

cimbálka

Hrála cimbálka z Vracova a farníci připravili pohoštění.

Varhany bohužel italská firma nestihla dodat, budou požehnány o hodech 26.9.

heršpice

Heršpice

Bourání staré kaple

Heršpice

Základy nového kostela, červenec 1999

Heršpice

Stavba nového kostela, červenec 1999

biskup

Biskup Vojtěch světí oltář 2.9.2000