MAS Slavkovské bojiště, z.s.

Farnost Slavkov u Brna se stala jedním z partnerů MAS Slavkovské bojiště, z.s. a zapojila se tak do projektu Zvyšování kvality neformálního vzdělávání, který trval od 09/2020 do 06/2023 a byl financován z OP VVV ESIF a MŠMT.    Projekt umožnil našim spolupracovníkům a dobrovolníkům zvýšit jejich kompetence jako lektorů v oblasti pedagogiky, osobnostního rozvoje a v dalších oblastech (inkluze atd.). Velmi oceňovanými kurzy byly […]

Farnost Slavkov u Brna se stala jedním z partnerů MAS Slavkovské bojiště, z.s. a zapojila se tak do projektu Zvyšování kvality neformálního vzdělávání, který trval od 09/2020 do 06/2023 a byl financován z OP VVV ESIF a MŠMT. 

Projekt umožnil našim spolupracovníkům a dobrovolníkům zvýšit jejich kompetence jako lektorů v oblasti pedagogiky, osobnostního rozvoje a v dalších oblastech (inkluze atd.). Velmi oceňovanými kurzy byly právě komplexní metodické kurzy zážitkové pedagogiky a nebo kurzy Hra jako prostředek pro vzdělávání a Zpětná vazba pro učení, kterou prošlo cca 20 našich spolupracovníků.

Díky projektu se např. uskutečnily tandemové výuky v Katechezích Dobrého Pastýře, projektové dny na příměstském táboře v Nížkovicích a taky mohly být vybaveny klubovny pro nejmenší děti a pro ministranty novým nábytkem (stolky, židle).

Oceňujeme výbornou spolupráci s MAS Slavkovské bojiště, z.s. a také s ostatními partnery, se kterými jsme sdíleli zkušenosti. A i přes covidové roky 2020-2021 se podařilo uskutečnit velké množství skvělých akcí, které obohatily spoustu dětí nejen z naší farnosti.