150. výročí prvního zázraku na Lutrštéku

O výročí zázraku na Lutrštéku a úpravě "studánky" u vodní kaple. Výroční pouť s modlitbou za uzdravení se koná ve čtvrtek 7. července 2011 v netradičním čase ve 20.30 hodin.

Program pouti 7.7.2011:

20:30 modlitba růžence světla

21:00 mše svatá se světelným průvodem ke kapličce s modlitbou za uzdravení 

Z historie:

„Roku 1861 dne 7. července světil se nedaleko kaple na cestě z Němčan do Dražovic kříž. Tenkráte byl přítomný jakýsi slepý člověk, který prosil, aby ho zavedli k Luterštéku a zde prý umyv se vodou prohlédl a uzdravil se. Pověst o tom se rychle roznesla, i přicházela četná poutnická procesí, aby své prosby a potřeby Bohorodičce přednášeli.“

Naše poutní místo

Tolik z historie našeho poutního místa. Už jsme téměř zapomněli, že se na Lutrštéku stalo několik zázračných uzdravení a tím stoupla jeho známost v širokém okolí. Poslední léta poutníků ubývá. Může to být tím, že máme svobodu církve a věřící mají možnost navštívit za rok více poutí a duchovních aktivit. Máme také větší možnost cestovat. Ale může to být i tím, že jsme pohodlní nebo nemáme takovou víru, jakou měli naši předkové, když přicházeli prosit o zvláštní Boží pomoc a milost. Datum výročí jsem objevil nedávno. Jak si výročí připomeneme a oslavíme bude proto ještě oznámeno.

Ještě mám jednu novou zprávu k našemu poutnímu místu. Před několika lety vyhrála v okresní soutěži „o nejlepší studánku“ první místo lutrštécká studánka. Přesto, že je vyschlá a její betonové lemování s ohnutým zábradlím nepůsobí hezky. V budoucnu by měl zůstat zachovaný přívod vody vodovodem z nedalekého vrtu, z tohoto důvodu má studánka své opodstatnění. Oslovil jsem po poradě s panem starostou výtvarníka Milivoje Husáka, který zpracoval návrh nového ztvárnění studánky. Řešení přístupu ke „studánce“ je pojaté schodištěm z bočních stran s kamennou zídkou a kovaným zábradlím.

P. Mgr. Milan Vavro, farář

návrh studánky

Návrh úprav před studniční kaplí na Lutrštéku

Milivoj Husák

Výtvarník Milivoj Husák

Stav studánky 2010

Stav studánky 2010

se starostou obce

Jednání se starostou obce Martinem Krátkým