2. zpráva z tábora

Ocitli jsme se na Velké Moravě v době příchodu svatých Konstantina - Cyrila a Metoděje. Fotografie z tábora a malá videa vám pomohou prožít zdejší atmosféru.

Fotografie z tábora a karnevalu.
Další fotografie vašich milých dětí.
(zavázané oči Gábinky byl jen šprým)
Zde jsou malá videa.

Táborová hra nese název „Putování s Konstantinem a Metodějem“.

tábor 2011

Pocházíme ze slovanských kmenů a přijímáne křesťanství. Vůdci slovanských kmenů mají slovanská jména – Lešek, Žízňava, Jelena, Kochan, Kvašena, a také kmeny mají zajímavá jména – Vajuniči, Křiviči, Doudlebové …

tábor 2011

Děti skládají zkoušky na hodnosti (různé dovednosti (výroba luku a misky atd.) a znalosti (rostliny, data svátků, slovanská bohoslužba a jiné).

tábor 2011

Každý den máme s o. Milanem mši svatou, ve které zaznívají modlitby ve staroslověnštině. Také se modlíme staroslověnsky Otčenáš.
Navštívil nás a měl mši svatou místní pan farář Mons. Jan Peňáz ze Křtin.

Prožili jsme také karneval (ten už není moc slovanský).

tábor 2011