20. srpna 2021 oslaví biskup Vojtěch Cikrle 75. narozeniny.

Biskup Cikrle: Aby byla diecéze živým organismem.

Jaký měl a má ve své biskupské službě cíl? „Cíl mám stále jediný – aby diecéze byla živým organismem. Všichni jsme stále na cestě, ale protože cíl není statický, není možné dívat se na „tachometr“ a říkat si, jak pěkně nám to jde. Diecéze je mnoho lidí a cesta je pro každého jedinečná.“

Mons. ThLic. Vojtěch Cikrle

je třináctým sídelním biskupem na brněnském biskupském stolci, který zůstal po smrti pana biskupa Mons. Karla Skoupého 18 let neobsazen. Dnes již svatý papež Jan Pavel II. jmenoval Mons. Vojtěcha Cikrleho brněnským biskupem dne 14. února 1990, biskupské svěcení přijal v katedrále sv. Petra a Pavla 31. března 1990.

V roce 2020 oslavil biskup Vojtěch Cikrle 30. výročí své biskupské služby a stal se tak nejdéle působícím brněnským sídelním biskupem v historii diecéze od jejího založení v roce 1777. (Na druhém místě je šestý brněnský biskup Antonín Arnošt hrabě Schaffgotsche, který vedl diecézi dvacet osm let: 1842-1870.)

V letech 1990 až 2021 vysvětil biskup Cikrle celkem 249 kněží, z toho v roce 2012 čtyřtisícího kněze brněnské diecéze od jejího založení. Je hlavním světitelem brněnských pomocných biskupů Mons. Petra Esterky a  Mons. Pavla Konzbula a spolusvětitelem dalších sedmi biskupů, např. současného vídeňského arcibiskupa Christopha kardinála Schönborna nebo olomouckého arcibiskupa Mons. Jana Graubnera.

K 1. 7. 1999 provedl reorganizaci uspořádání diecéze – byly zrušeny vikariáty a místo 37 děkanství jich bylo zřízeno 20, což stále trvá. V letech 200 až 2020 založil 4 nové farnosti, z toho tři v Brně (Žabovřesky -2000, Lesná -2005, Nová Líšeň -2021).

V roce 2009 přivítal biskup Cikrle v Brně Svatého otce Benedikta XVI., prvního papeže, který navštívil brněnskou diecézi.

V Brně zahájil tři kanonizační řízení (boromejky Vojtěchy Hasmandové, babických mučedníků P. Jana Buly a P. Václava Drboly a těšitelky Rosy Vůjtěchové). Ke schválení Českou biskupskou konferenci letos doporučil také žádost jezuitů k zahájení kanonizačního řízení P. Martina Středy.

V roce 1990 zahájil činnost obnoveného Biskupského gymnázia v Brně, k němuž v roce 2014 přibyla ještě mateřská škola), o rok později i Církevního domova mládeže Petrinum ve Veveří ulici. Založil Katolické gymnázium Třebíč, základní a střední odbornou školu v Jihlavě, Křesťanskou pedagogicko-psychologickou poradnu v Brně a podpořil vznik dalších církevních škol jiných subjektů. Založil Knihovnu Biskupství brněnského, Diecézní archiv, Diecézní muzeum, Centrum pro rodinu a sociální péči a řadu dalších center (mládeže, pastorační.)

V roce 1990 obnovil činnost Charity založením Diecézní charity Brno, podporoval obnovení činnosti řádů a kongregací, do brněnské diecéze pozval také nové komunity zasvěceného života.

V roce 2012 zavedl v Brně stálou zpovědní službu.

Vysvětil nebo požehnal přes padesát novostaveb kostelů a kaplí, nový klášter sester klarisek a několik nových duchovních center.

Od konce devadesátých let se Vojtěch Cikrle aktivně věnuje tiskovému apoštolátu a vydal dvě desítky titulů.

Při České biskupské konferenci je předsedou Komise pro kněžstvo a členem Liturgické komise ČBK.

Jeho biskupské heslo Non ego, sed tu, česky „Ne já, ale Ty“ je zkratkou ozvěny slov Panny Marie i Ježíše Krista, je to vyjádření touhy odevzdat svůj život do Božích rukou.