20. výročí postavení varhan a foto z kolaudace

Letos si připomínáme 20. výročí postavení varhan ve farním kostele Vzkříšení Páně ve Slavkově u Brna. Proběhla také oprava varhan a kolaudace. Fotografie najdete v příloze. Zveme vás také na varhanní koncert 5. října v 17,00 h.

Fotografie z opravy varhan a kolaudace

varhany

VARHANNÍ KONCERT

VARHANNÍ KONCERT

Neděle 5. října v 19.00 hodin

Účinkuje Jan Šprta.

Vstupné dobrovolné.

Johann Sebastian Bach: Passacaglia c-moll, BWV 582 (1685-1750)

Max Reger: Kanzonetta (1873-1916) Gigue (z cyklu šesti trií, op. 42)

Cesar Franck: Chorál h-moll (1822-1890)

Petr Eben: A Festive Voluntary (1929-2007)

František Xaver Brixi: Preludium C-dur (1732-1771)

Louis Vierne: Final ze Symfonie č. 6, op. 59 (1870-1937)

Jan Šprta – narozen 30. 4. 1989. V současné době studuje hru na varhany na brněnské konzervatoři ve třídě Mgr. Petra Kolaře. Zabývá se rozmanitou varhanní literaturou od pozdní renesance až po hudbu 20. století. Zúčastňuje se varhanních interpretačních soutěží. V roce 2006 se stal vítězem Mezinárodní soutěže mladých varhaníků v Opavě.