230. výročí s biskupem Pavlem

K výročí postavení kostela sloužil mši svatou o slavnosti Zmrtvýchvstání Páně v 9 hodin ve Slavkově biskup Pavel Konzbul. Na 11 hodinu zavítal do kostela sv. Matouše v Heršpicích.

Záznam z TV NOE – video ze slavnosti.
Fotogalerie ze mše s biskupem Pavlem dne 21. dubna 2019.
Fotografie z velikonočních obřadů 18.-22. dubna.
Fotografie z křížové cesty na Urbánek 14. dubna.
Poděkování všem, kteří jste se podíleli na velikonoční liturgii ve farním kostele i ve všech našich kostelích od Květné neděle do dnešního dne – kostelníkům a ministrantům, úklidovým skupinám a zdobení kostelů, lektorům a akolytům, varhaníkům a varhanicím, a hudebníkům, kteří doprovázeli Triduum ve Slavkově – schole rodin na Zelený čtvrtek, školským sestrám na Velký pátek a panu sbormistrovi a Pěveckému sboru Collegium musicale bonum na vigilii a dnes ráno.

Jsme rádi, že jste přijížděli v tyto dny na obřady do našeho farního kostela také z filiálních obcí.

Bylo radostné, že jste na svátky přicházeli rodiny i s dětmi – zvláště děti si zaslouží pochvalu, že byly hodné.