35. výročí úmrtí biskupa Skoupého

Mše svatá za brněnského biskupa Mons. ThDr. Karla Skoupého bude obětována 22. února 2007 v 17 hodin, v den 35. výročí jeho úmrtí, ve farním kostele sv. Mikuláše v Letonicích, okr. Vyškov. Životopis v příloze.

V uplynulém období loňského roku jsme si připomněli několik výročí 12. brněnského sídelního biskupa Mons. ThDr. Karla Skoupého. V prosinci to bylo 120. výročí narození, v červenci 95. výročí kněžského svěcení, v červnu 60. výročí biskupského svěcení a závěrem, v únoru 2007, si připomínáme 35. výročí úmrtí.

Karel Skoupý se narodil 30. prosince 1886 v Lipůvce u Brna. Gymnaziální i teologická studia absolvoval v Brně, kde byl i 16. července 1911 vysvěcen na kněze. Působil jako kaplan v Dyjákovicích, byl prefektem a rektorem chlapeckého i kněžského semináře v Brně, kde přednášel i Nový zákon. Papež Pius XII. ho 3. dubna 1946 jmenoval 12. brněnským biskupem, 30. června 1946 přijal od královéhradeckého biskupa Mořice Píchy biskupské svěcení.

Velkou péči věnoval kněžskému dorostu. Dokončil novostavbu biskupského gymnázia a konviktu na Barvičově ulici v Brně, podporoval tiskový apoštolát, stal se otcem kněží i skutečným pastýřem diecéze. V letech 1950-1953 byl internován v biskupské rezidenci, v letech 1953-1963 mimo svou diecézi. Pak žil v charitním domově na Žernůvce u Tišnova. Na brněnský biskupský stolec se slavnostně vrátil 22. června 1968.

Zemřel 22. února 1972 v Brně. Byl pochován na brněnském Ústředním hřbitově 28. února 1972 za účasti 40 až 50 tisíc věřících. „Po naplnění obětí a neúnavné práce pro biskupství brněnské byl Bohem odvolán věrný služebník nejdůstojnější otec biskup brněnský…“ stojí v záhlaví smutečního oznámení. Co bude napsáno na našem? Pro všechno co vykonal i vytrpěl, ať odpočívá ve svatém pokoji.

P. Jan Martin Bejček, OSB, farář v Letonicích.