5. let od návštěvy Benedikta XVI. a požehnání misijního kříže

Benedikt XVI. včera přijal na audienci oficiální českou delegaci, totiž emeritního pražského arcibiskupa, kardinála Miloslava Vlka, spolu s ministryní spravedlnosti Helenou Válkovou a ministrem kultury Danielem Hermanem, kteří přijeli do Říma na bohoslužbu, kterou u Svatováclavského oltáře vatikánské baziliky každoročně pořádá zdejší česká obec.

Se svými dojmy z návštěvy u Benedikta XVI. se rozdělil nejprve kardinál Miloslav Vlk:

„Dnes byl krásný den, protože jsme byli na návštěvě u emeritního papeže Benedikta XVI., protože před pěti lety Benedikt XVI. přišel na návštěvu k nám, a slavilo se tisíc let od narození svatého Václava. Papež tehdy dal této slavnosti velkou váhu. Společně jsme tedy zavzpomínali a papež projevoval velkou radost. Byl rád, že jsme si na tuto událost vzpomněli a navštívili jsme jej. Bylo vidět, že jeho mysl je stále svěží. Hovořili jsme také o česko-německých vztazích, o bavorském příhraničí a blízkosti Čechů a Bavoráků. Bylo to takové velice radostné, pohodové a milé a jsem přesvědčen, že jsme Benediktovi XVI. udělali velkou radost. On potom nechal pozdravovat i účastníky slavnosti sv. Václava ve vatikánské bazilice.“

Ministryně spravedlnosti ČR Helena Válková o audienci u Benedikta XVI. řekla:

„Vůbec jsem nečekala, že emeritní papež bude v takové náladě, že bude zvědavý na to, co se děje v České republice a jaká je momentální situace. Hovořili jsme dokonce i o právním rámci spolupráce církve a státu, o sdílených hodnotách, o tom, že církev může velmi pomoci státu a že je třeba to komunikovat veřejnosti na konkrétních příkladech, například tím, jak duchovenská služba pomáhá v oblasti spravedlnosti, ve věznicích těm, kteří hledají a chtějí přehodnotit svoje postoje, a tam stát samozřejmě potřebuje pomoc i podporu. Kromě toho se dotknul i stinných stránek tohoto vztahu, který byl na obou stranách poznamenán nedůvěrou. Naději mne dodala skutečnost jeho vysokého věku spolu s jeho vírou v to, že v současné době se vše obrací k lepšímu a v našem neklidném světě se vytvářejí ostrůvky naděje a jedním z nich je právě i ta důvěra, že bude možná lepší spolupráce státu a církve. A v tomto smyslu mi toto setkání dalo mnohé, s čím jsem ani nepočítala.“

A nakonec se svěřil ministr kultury ČR Daniel Herman:

„Musím říci, že mne velice oslovilo, že když jsme se s emeritním papežem Benediktem XVI. loučili, tak začal zpívat šumavskou hymnu Tief drin im Böhmerwald a vzhledem k tomu, že já od svých dvou let jezdím na chalupu do vesnice, která je v bezprostřední blízkosti vesnice Lenora, odkud byl autor této šumavské hymny Andreas Hartauer, tak k tomu mám opravdu velmi osobní vztah a mohu říci, že mne to až dojalo. A obdivoval jsem formu Benedikta XVI., jeho dobré rozpoložení. I přes svůj věk je velice lidský. Zajímal se o situaci v České republice a bylo vidět, že regionální blízkost mu leží na srdci. Vzpomínal na své dětství, na svůj rodný dům, na Šumavu bavorskou, českou, rakouskou. Mám za to, že mohu říci, že se cítil příjemně v atmosféře vzpomínání na místa, která nemá možnost navštívit.“

Tolik účastníci sobotního setkání s emeritním papežem Benediktem XVI. Letos se každoroční mše k poctě sv. Václava konala v předvečer slavnosti, protože dnes byla bazilika pro veřejnost uzavřena.

(mig)    

Převzato z webu Radia Vatikán.