50. výročí úmrtí P. Jana Meixnera

Dne 4. února si připomeneme při mši svaté 50. výročí úmrtí slavkovského faráře a děkana P. Jana Meixnera. Ve Slavkově sloužil 26 let a někteří si jej ještě pamatují jako dobrého kazatele a kněze, blízkého lidem. Zemřel 5. února 1968 a je pochován na slavkovském hřbitově.

P. Jan Meixner

nar. 13.11.1904 Znojmo

ord. na kněze 5.7.1928 v Brně

Působil ve Slavkově:

kaplan 1.8. 1928 – 30.9. 1928

slavkovský farář 1.7.1942 – 31.12.1966

děkan 1.1. 1960 – 31.12. 1966

nemocen a na odpočinku 1.1. 1967 – 5.2.1968

zemřel 5.2.1968 fara Slavkov

pochován na slavkovském hřbitově 8. 2. 1968

Více fotografií z působení P. Meixnera a pohřbu.

Fotoalbum P. Janu Meixnerovi věnovaný k padesátinám 13.11.1954.

Děkan P. Meixner vlevo bez biretu

Boží Tělo