8. ples slavkovského děkanství

Před osmi lety jsme začali pořádat s farnostmi slavkovského děkanství společný ples. V letošním roce přišla 9. února již podruhé řada na Slavkov.

ples polonéza

Účast z naší farnosti byla velmi překvapivá, zaplnili jsme téměř celý sál Bonaparte, takže na okolní farnosti nezůstalo moc volných lístků. Jinak řečeno, máme ve Slavkově malý společenský sál. Uvedení plesu patřilo naší mládeži, která nacvičila pod vedením paní Krahulové polonézu. Potlesk i pochvala ocenila tento výkon jako zdařilý. Dalším překvapivým vystoupením byly „tance vsedě“ od našich seniorek Klubu aktivních seniorů ze Slavkova a z Němčan. Neobvyklý tanec sedících tanečnic na židlích, zvláště poslední kankán, odměnilo obecenstvo doprovodným tleskáním do rytmu. Kapela Šardičanka hrála výborně a s malými přestávkami. Ples se vydařil za velké pomoci mnohých, štědrých dárců do tomboly a také díky tomu, že se většina přítomných osobně zná a jsou přáteli. A to je v dnešní době zvláště potřebné.

P. Milan Vavro, děkan

Na plese zaznělo toto poděkování:

Ještě než vylosujeme tombolu, rádi bychom poděkovali všem, kdo se podíleli na přípravě plesu.

Poděkování patří kapele Šardičance a panu kapelníkovi.

Děkujeme paní Krahulové a mládeži za nacvičení a provedení krásné polonézy.

Klubu aktivních seniorů KLAs pod vedením paní Šujanové a paní Jedličkové za vystoupení Tanců vsedě.

Rodině Tesákové za milou jarní výzdobu sálu.

Rodina Chocholáčová připravila losovací lístky a vstupenky a ne malou měrou pomohla při obstarávání darů do tomboly. Děkujeme.

Ženám za zhotovení a přípravu malého občerstvení na stoly.

Ještě jedno poděkování mládeži za pomoc s přípravou losů, tomboly, sálu, výzdobu, organizaci.

Panu Hrazdílkovi za obstarání dobrého vína.

Děkujeme všem jednotlivým dárcům a firmám za dary do tomboly.

Paní Slezákové provozovatelce kulturního domu Bonaparte za spolupráci a všem kdo se dnes starají o to, aby nám zde bylo dobře. Od šatny, kuchyně až k  obsluze. Díky Vám.

A také Vám všem, kdo jste přijali pozvání na přátelské setkání také mimo zdi kostela a přispěli k dobré atmosféře tohoto krásného večera.

Otče Milane a děkujeme také Vám, že jste nám umožnil VIII. děkanský ples zorganizovat a podílel se na jeho přípravách.

Děkujeme.

A protože poděkování sestavila paní Jana Lstibůrková před plesem, zařazujeme pro ni také poděkování, protože nesla tíhu organizace plesu a zvládla ji výborně.

ples polonéza