90. narozeniny Benedikta XVI.

V neděli 16. dubna se dožívá emeritní papež Benedikt XVI. jubilea 90. let. Vyprošujeme mu Boží požehnání a zdraví do dalších let plodné služby církvi. Ve Slavkově na něj máme několik památek: Misijní kříž, křížová cesta, klekátko, odpověď na náš dopis.

Emeritní papež poděkoval do Slavkova

Při pouti na Urbánek 22. května 2016 byla požehnána dokončená křížová cesta. Její základní kámen a tím i celé dílo požehnal při své návštěvě Brna 27. září 2009 papež Benedikt XVI. Vznikla myšlenka, za toto požehnání papeži, nyní emeritnímu, poděkovat.

Děkovný dopis, který byl přečtený poutníkům na Urbánku, byl poté přeložen do němčiny – rodné řeči papeže Benedikta, a 13. července 2016 jsem jej osobně doručil v Římě, při cestě s mládeží do Itálie. Překvapením bylo, když se po dvou týdnech objevil ve schránce balíček z papežské kanceláře. Kromě pozdravu osobního sekretáře byla doručena jako dárek kniha s kázáními papeže a malý lístek s věnováním „Vzdávám díky s požehnáním – Benedikt XVI.“ Tato korespondence obohatí farní archiv, vždyť poslední dopis z papežské kanceláře v Avignonu přišel do Slavkova 9. listopadu roku 1323.

Návštěva Svatého otce Benedikta XVI.

Na tuto významnou událost se vydalo 27. září 2009 kolem 5 hodiny ranní z naší farnosti vlakem, autobusem nebo autem přes 250 poutníků. Na přípravě a realizaci bohoslužby se podílelo dalších 65 slavkovských farníků. Devět větších ministrantů asistovalo kněžím při podávání svatého přijímání. Ostatních 14 ministrantů bylo ve speciálním sektoru. Hudební stránku při mši i v předprogramu zajišťoval stodvacetičlenný sbor, utvořený z několika hudebních těles. Mezi nimi bylo 13 členů našeho Pěveckého sboru Gloria. Nácviky byly náročné na čas, probíhaly od června třikrát týdně, některé zkoušky byly separátně ve Slavkově, jiné společně ve velkém sboru v Brně. Další skupinou pomocníků bylo 10 pořadatelů. Již ve 4 hodiny ráno nastupovali do služby v sektorech, jejich úkoly končily kolem 16 hodiny. Nešlo jen o udržování volných cest a počtu lidí v sektorech, ale také o pozornost vzhledem k bezpečnosti přítomných. Dva páry našich krojovaných hodových stárků byli mezi krojovanými, kteří lemovali cestu, kudy projížděl Svatý otec. Papamobil se dokonce před nimi zastavil a krojovaní papeže pozdravili zajucháním. Martin Šujan z Heršpic a Kristýna Smisitelová z Bučovic četli v blízkosti papeže přímluvnou prosbu. Martin Kohoutek z Hodějic, nyní studující teologii v Římě, měl službu ve stanu sakristie papeže a proto byl jediným, který mohl Svatého otce osobně pozdravit. V Němčanech bylo také vyrobeno klekátko pro papeže.

Klekátko v papežské sakristii.

Ve slavkovském kostele byly také shromažďovány předměty k požehnání papežem. Sešlo se zde 39 základních kamenů budoucích církevních staveb a 15 dalších předmětů, hlavně kříže, sochy a pamětní desky. Za pomoci 14 – ti mužů ze Slavkova a firmy Autotransport Matuštík, s.r.o. byly předměty převezeny ve čtvrtek 24. září ze Slavkova na letiště v Tuřanech a položeny na dva velké podstavce.


Svatý otec Benedikt XVI. požehnal mezi předměty také základní kámen pro Křížovou cestu na Urbánek, která by se realizovala ve 14 malých sakrálních stavbách, lemujících cestu od sochy svatého Jana Nepomuckého ke kapli sv. Urbana. Také požehnal Misijní kříž, který byl vztyčen v závěru lidových misií 24. října 2009 ve Slavkově před Domem Svaté Rodiny Školských sester na Malinovského ulici. Skrze požehnání symbolu kříže byli zahrnuti do modliteb papeže všichni, kteří se zúčastnili duchovních přednášek a bohoslužeb při lidových misiích. Kříž zůstává památkou nejen na lidové misie, ale také na významnou návštěvu papeže. V České republice se nachází několik památníků požehnaných papežem Janem Pavlem II. Ve Slavkově však budeme mít ojedinělou památku – kříž, požehnaný Benediktem XVI.

Moje osobní účast na papežské návštěvě začala už 10. února 2009, kdy byla zahájena její vzdálená příprava na brněnském biskupství. Jsem rád, že jsem byl pozván do koordinačního týmu papežské návštěvy, jinak řečeno „že jsem mohl být při tom“. Když už jsem byl s ostatními poutníky na letišti, stalo se všechno naplánované „na papíře“ skutečností – Svatý otec je zde s námi! K tomu samozřejmě zvláštní pocit, že je zde shromážděná církev, zastoupená věřícími se svými kněžími, biskupy – nástupci apoštolů, že je zde osobně přítomen nástupce apoštola Petra a náměstek Krista – Benedikt XVI. Přítomnost Krista jsme mezi námi, shromážděné církvi, pocítili zvláště při dlouhé tiché modlitbě po sv. přijímání. Můj osobní zážitek umocňovalo také to, že se setkáváme na území šlapanické farnosti, kde jsem prožil několik let svého života v mládí.

P. Mgr. Milan Vavro, farář