Adorace ve Slavkově za diecézi

Každý z naší farnosti jsme pozváni otcem biskupem, zastavit se kdykoliv během dne na chvíli k modlitbě před Kristem v Eucharistii. Adorace bude v každém kostele soukromá, tichá. Ve večerních hodinách je prostor zvláště pro studenty a pracující.

Ve Slavkově je adorace v pátek od 7,00 do 20,00 hodin.

V Němčanech je adorace v pátek od 12,00 do 19,00 hodin (zakončení svátostným požehnáním).

V Hodějicích je adorace v pátek od 12,00 do 17,00 hodin (zakončení svátostným požehnáním).

V Heršpicích je adorace v pátek od 12,00 do 18,00 hodin (zakončení svátostným požehnáním).

Prosím, zapište se na zadní lavici na stráž po půlhodinách.