Adorační den 10. listopadu

Za diecézi a naše bohoslovce!