Adorační den farnosti 15.11.

Adorační den

sobota 15. listopadu 2014

ZA LIDI TRPÍCÍ V ZEMÍCH BLÍZKÉHO VÝCHODU,

AFRIKY A NA UKRAJINĚ A ZA MÍR VE SVĚTĚSlavkov u Brna, farní kostel 

7,30 mše svatá

od 8,00 každou celou hodinu začne společná modlitba, potom prostor k tiché adoraci

17,00 závěrečné požehnání

Němčany

od 8,30 adorace, od 9,00 do 14,00 každou celou hodinu začne společná modlitba, potom prostor k tiché adoraci

15,30 závěrečné požehnání

Hodějice

od 9,00 adorace, od 10,00 do 14,00 každou celou hodinu začne společná modlitba, potom prostor k tiché adoraci

15,00 závěrečné požehnání

Heršpice

od 9,00 adorace, od 9,00 do 14,00 každou celou hodinu začne společná modlitba, potom prostor k tiché adoraci

14,30 závěrečné požehnání

K adoraci je v každém kostele připravený rozpis, do kterého se mohou zapisovat skupiny, modlitební společenství nebo rodiny, které povedou každou hodinu modlitbu (vzor dodá o. Milan).

adorace