Adorační den farnosti 15. listopadu 2017

Adorační den farnosti připadá v rámci diecéze na naši farnost. Otec biskup vyzývá každého z nás, abychom se osobně zastavili k modlitbě před Kristem. Slavkov u Brna, farní kostel 9.00 – 20.00 prostor k tiché adoraci, 19.00 – 20.00 svátost smíření.