Adorační den farnosti

Den modlitby za brněnskou diecézi a kněžský seminář, ve farním kostele ve středu 10. 11. od 10.00 do 20.00. Adorace je pozvání pro nás pro všechny, zastavit se kdykoliv během dne v kostele před Kristem v Eucharistii.