Adventní zastavení s P. Janem Pacnerem

Farní duchovní obnova v pátek 9. prosince, farní kaple, 18.00 mše sv., 18.30 – 19.30 promluva s adorací a písněmi.