Adventní zpívání schol a sv. Mikuláš

První neliturgická akce na zahájení Adventu se uskutečnila 3.12. v krásném opraveném interiéru špitálského kostela. Kolem svátku sv. Mikuláše byla v každém kostele nadílka.

Prvního adventního zpívání se účastnily děti ve scholách ze Slavkova (malá „scholička“ a velká schola), z Hodějic a z Heršpic. Zpěváky uvítal farář P. Milan Vavro.

Schola ve Slavkově

Schola ze Slavkova má také hudebníky – dvě houslistky, dva flétnisty a kytaristu. Některá děvčata hrají na klávesy.

Schola ve Slavkově

Obě slavkovské scholy vede školská řeholní sestra Marie Benedikta.

Schola ve Slavkově

kostel sv. Jana Křtitele Slavkov u Brna

Kostel byl zcela zaplněn…

scholička ze Slavkova

Nejmenší děvčata zpívají teprve od září 2006.

scholička ze Slavkova

scholička ze Slavkova

schola z Hodějic

Na řadu přišla také schola z Hodějic, kterou má na starost varhanice Katka Šujanová.

Schola z Heršpic

Zpívá schola z Heršpic, vedená Slávkou Šujanovou.

společné foto schol slavkovské farnosti

Společné foto všech 36 hudebníků.

scholy na pohoštění

Na závěr bylo pozvání na faru.

Schola ve Slavkově

A potom se taky vyřádili při hrách.

Svatý Mikuláš nadílel:

sv. Mikuláš ve Slavkově

V úterý 5.12. po dětské mši svaté ve Slavkově.

sv. Mikuláš ve Slavkově

sv. Mikuláš ve Slavkově

sv. Mikuláš ve Slavkově

Také rodiče měli radost.

sv. Mikuláš v Heršpicích

Potom byl ve středu 6.12. v Heršpicích

ministrantky z Heršpic

V Heršpicích ministrují ve středu děvčata, protože kluci jsou na internátě.

sv. Mikuláš v Němčanech

Ve středu naděloval také v Němčanech, chodí zde kolem 25 dětí na mši svatou.

sv. Mikuláš v Němčanech