Aktivity a katecheze pro děti a rodiny

MAMINKY S MALÝMI DĚTMI

Zveme maminky nejmenších dětí, na mateřské a rodičovské dovolené, ke společnému setkávání, povídání, hře a modlitbě. Budeme se scházet jednou za 14 dnů ve středu na faře v sále od 9 do 11 hodin. Začínáme tento týden, ve středu 2. října. Těší se Martina Červinková a Lucie Hlaváčková

MINISTRANTI

První organizační schůzka ministrantů bude v pátek 4. října v 16.00.

SCHOLIČKA

Všechny děti, které rády zpívají, s radostí přivítáme ve scholičce. Děti svým zpěvem doprovází úterní mše svaté a jednou za měsíc i nedělní bohoslužbu. Společně se scházíme každý pátek od 16.00 – 18.00 na faře. Poprvé se sejdeme v pátek 4. října. Pro děti je v termínu 19.-20. října připraveno přespání na faře s programem. Více informací má Anna Lysáčková.

KATECHEZE DOBRÉHO PASTÝŘE

jsou připraveny pro děti od 3 do 6 let vč. prvňáčků. Jde o biblicko-liturgický model katechezí v připraveném prostředí, který zpracovaly v Itálii žákyně Marie Montessori, která se zabývala mimo jiné náboženským potenciálem dětí. Katecheze jsou velmi praktické a odpovídají na duchovní potřeby dětí tohoto věku. Počet dětí je omezen na 12 dětí, aby bylo možné být průvodcem všem dětem při objevování Ježíše, jako Dobrého Pastýře. Katecheze budou probíhat jednou týdně od pondělí 7. října od 14.30 do 15.30 hodin na faře. Pro přihlášení a více informací kontaktujte katechetku Pavlínu Kloudovou.

KATECHEZE PRO DĚTI BĚHEM NEDĚLNÍ MŠE SVATÉ

v době promluvy jsou určeny dětem od 3 do 6 let, vč. prvňáčků. Starší děti ani sourozence na katecheze prosím neposílejte (pravidelně chodí i druhačky i starší sourozenci) – připomínám pravidla (rodiče zůstávají v kostele, nebo v kapli u televize, aby mohli v klidu vyslechnout homilii).

RODINY S DĚTMI DOPŘEDU

Reakce na anketu – zveme rodiny s dětmi zezadu do předních lavic, aby děti dobře viděly a mohly tak sledovat průběh mše svaté. Zároveň, aby měly děti misálek a rodiče nebrali s sebou do kostela jiné hračky, které ke mši svaté nepatří. S výběrem vhodného misálku poradí p. Lstibůrková v knihovně (doporučen Misálek pro děti – 199 Kč s detailními obrázky celé mše svaté vč. knížečky pro rodiče, kde jsou odpovědi na zvídavé dětské otázky ke mši – proč se co děje v kostele).