Aprílový žert – úprava lavic

Vyřeší radikální řešení opravy lavic neustálé stížnosti na jejich stav? Nezpůsobí ale oprava první velikou roztržku mezi věřícími? Co je lepší - rozvrzané lavice nebo dobré vztahy? (Dnes 2. dubna musím zveřejnit, že jde o aprílový žert. P. Milan Vavro).

Vážným stínem chvály našeho kostela jsou stížnosti na lavice.

Ale nejen na ně. Každý by si totiž jejich opravu představoval hlavně podle sebe. Farářovi to působí takové problémy, že přemýšlí o svém přeložení.

Současný stav lavic je znepokojivý – trouchnivé podlahy, které ženy nemohou ani umývat.

Hlavním problémem jsou však klekátka. Jsou ohnilá a vypadají, jako ohlodaná.

Lidé se v lavicích dohadují, jaká bude vzdálenost od lavice. Ti menší si klekátko přitahují, ti větší oddalují. Výsledkem jsou neuspořádaná a šikmo položená klekátka.

Po dlouhých poradách farní rady, které se nikdy nedohodly na řešení, rozhodl farář právem veta, tedy sám, bez nich.

Klekátka budou pevně přišroubována podle stanovených rozměrů.

Jak budou rozměry stanoveny?

Všichni, kteří chtějí sedět v lavicích, se musí podřídil měření, které stanoví vzdálenost klekátka.

Měření bude provádět farní rada a bude se měřit vzdálenost od pasu ke kolenům.

Problematické bude rozesazení věřících. Bohužel, vztahy a rodinná příslušnost musí jít stranou. V prvních lavicích budou sedět ti menší, postupně se bude vzdálenost zvětšovat a vzadu v kostele budou sedět ti nejvyšší.

Když jsme již u změn, farář žádá důsledně návrat k praxi minulého století, kdy ženy sedí vlevo a muži vpravo. Konečně bude jasné, koho je víc a kdo víc zpívá.

Máme ale krásný příklad shody, jak těžkosti vyřešit, a domluvit se. Větší se dohodli s menšími, že budou sedět každý na své straně a ti střední výšky uprostřed. V některých lavicích jsou proto klekátka šikmo. Ale jak vypadá celkový pohled? Jako v cirkuse. Zařídili byste si takovým způsobem doma pokoj? Stejně takové řešení dloho nevydrželo, brzy začaly neshody: těm uprostřed se nelíbí, že musí obcházet ty na kraji, a hanlivě je uráží pojmenováním „špuntovky“ (zašpuntují kraje lavic a kdo má přes ně přelézat).

Takovou atmosféru nechceme v kostele podporovat, proto platí výše uvedený návrh faráře.

Abychom naspořili na opravu lavic, bude měření kolen věřícím „symbolicky“ zpoplatněno 1.000,- Kč za jedno koleno. Odpůrci argumentují, aby se peníze vzaly z církevních restitucí, ale ty ještě nejsou vůbec schválené.

P. Milan Vavro, farář