Biblická soutěž v Brně

XIV. biblická soutěž proběhla 7.února na BiGy v Brně. Ze Slavkova se účastnili tři soutěžící, za náš vyškovský okres získal třetí místo v 3. kategorii Václav Škvařil z Vyškova.

 

biblická soutěž Brno

Regionálního kola biblické soutěže v Brně se účastnilo 70 dětí ze 7 moravských okresů. Za okres Vyškov celkem 8 dětí: 1. kategorie: Marie Hrabovská ze Slavkova a Martina Moresová z Bohdalic; 2. kategorie: Václav Zeman z Malkovic, Milan Maštera z Vyškova a Tereza Paterová z Němčan; 3. kategorie: Václav Škvařil a Barbora Bezděková z Vyškova, Jiří Andrla ze Slavkova.

biblická soutěž Brno

Zahájení soutěže bylo v aule, pak psaly jednotlivé „kategorie“ test v učebnách, pak následovalo vyhlášení získaných bodů .

biblická soutěž Brno

Nakonec odpovídalo ve finále šest osob z každé kategorie na další otázky. Na závěr bylo vyhlášení vítězů soutěže a předání odměn. Máme radost, že za náš vyškovský okres získal třetí místo v 3. kategorii Václav Škvařil z Vyškova. Biblická soutěž se konala pod záštitou Biblického díla, které zastupoval doc. P. Petr Chalupa z Olomouce. První kolo proběhlo na školní úrovni, druhé okresní se konalo ve Slavkově.

S.M.Gregorie