Biblické hodiny

Zveme na biblické hodiny s o. Stanislavem. V lednu jsme četli první kapitolu knihy Genesis.