Biřmovanci v pohraničí

Do farností Hrádek u Znojma a okolí se vydala parta biřmovanců v sobotu 23. dubna pomoci s úklidem kostelů.

Fotografie z akce.

Po jarním úklidu tří kostelů (Strachotice, Slup a Micmanice) jsme poklidili odpadky kolem Jaroslavického kostela.

Následoval oběd a pomoc na faře v hrádku u Znojma – úklid fary a půdy, štípání a skládání dřeva a spárování zdiva.

Po činu se v 18,30 vydáváme domů.