Biřmování 2013

Svátost biřmování udělil v neděli 29. září 2013 ve Slavkově při mši svaté v 8,30 hodin otec biskup Vojtěch Cikrle. V galerii jsou k dispozici fotografie pro biřmované.

Fotografie z biřmování ke stažení a vyvolání (foto Oldřich Svoboda).

Svátost biřmování udělil v neděli 29. září 2013 ve Slavkově při mši svaté v 8,30 hodin otec biskup Vojtěch Cikrle.
Biřmování přijalo 36 mladých z naší farnosti (22 ze Slavkova, 6 z Hodějic, 5 z Němčan a 3 z Heršpic) a 7 z jiných farností děkanství.