Biřmování pro seniory a zápis z farní rady

Článek o Přijetí svátosti biřmování pro seniory? a Zápis z pastorační rady farnosti ve Slavkově

Přijetí svátosti biřmování pro seniory?

Jak víte, probíhá již delší dobu příprava mládeže a dospělých k biřmování. Pokud někdo z generace seniorů tuto svátost dosud nepřijal, nabízím krátkou přípravu a možnost přistoupit k biřmování. Vás starší, přesto, že se můžete domnívat, že je pozdě a nebo že to nemá smysl, srdečně zvu. Připravoval jsem již několik starších a byla to pro ně velká událost (vzpomínám na jednu 75 letou paní v pohraničí). Přijetí této svátosti je dovršení křtu, člověk se stane duchovně dospělým a přijme Ducha Sv. s jeho dary a posilu (biřmování – posílení) pro stáří a závěrečný duchovní boj ve smrti. Do Božího království máme přijít jako duchovně dospělí – a těmi se stáváme právě přijetím biřmování. Prosím zájemce, aby se nahlásili do 19. dubna.

P. Milan Vavro

Z pastorační rady farnosti ve Slavkově

Zápis ze schůzky 25. 3. 2009 na faře.

Přítomni: O.Milan Vavro, O.Petr Mareček, s. Gregorie, Miroslav Lstibůrek, Jiří Paleček st., Ludmila Nosková, Zdena Schneiderová, Pavel Hlaváček, Jitka Hrabovská, Marie Červinková, Jiří Tesák, Milan Šaněk.

1. Po zhodnocení zápisů z října a listopadu 2008 je třeba pochválit ty, kteří pomáhali při zajišťování různých akcí (modlitby za mír, mikulášská besídka, vánoční svátky s přípravou liturgie, zpěvů a výzdoby, pohyblivý betlém, prohlídky zvonů a hodin, ples děkanství, setkání mládeže děkanství, hry Kupec benátský, setkání dětí před I. přijímáním v Nížkovicích) a nesmíme zapomenout na běžné služby ve farnosti během roku od úklidu až po hudebníky.

2. Proběhl zdařilý koncert Danielis, přednáška o Lidových misiích, pěkná Jarní výstava velikonočních výrobků, dva běhy Kurzu efektivního rodičovství, Koncert Sedm slov na Špitálce).

3. Hledání místa pro misijní kříž (návrh u kostela nebo u zámecké zdi v blízkosti sv. Jana).

4. Nabídka projekce fotografií z cesty do Svaté země (některý pátek po mši sv.)

5. Návrh výstavy betlémů na Advent, je nutné předem zjistit, kdo by betlém půjčil. Znovu pořádat Mikulášskou besídku, zrušit žehnání adventních věnců v sobotu večer (malá účast, současně ruší pochody vojsk na náměstí).

6. Prohlídka zvonů na Silvestra oslovila, návrh faráře uspořádat v místnostech u schodiště výstavu starých předmětů a liturgického oblečení (výhled do budoucna).

7. Akce: Svatodušní vigilii návrh uspořádat na Špitálce, Boží Tělo bude ve čtvrtek z důvodů biřmování následující neděli, Farní den letos nekonat z důvodů více akcí (pouti děkanství ke sv. Pavlovi, možné návštěvy papeže a Lidových misií v říjnu).

8. Konání tábora pro děti na tábořišti v Rakoveckém údolí, letos musíme zajistit stavbu a bourání tábořiště sami.

9. Otázka vyřešení úklidu na faře v části pro pastoraci: střídat se po rodinách, nebo pověřit jednu osobu? Výzva k dodržování pořádku všech účastníků.

10. Akce na prázdniny (tábor, pobyty mladší a starší mládeže poslední týden v srpnu).

11. Informace o faře v Nížkovicích: celkem za rok a 3 měsíce proběhlo 27 akcí, z toho polovina vícedenních. Kalendář akcí a provozní záležitosti vede Pavel Hlaváček. Je nutné upravit travnaté plochy.

12. Liturgické úpravy v kostele: ak. malíř milivoj Husák dokončil návrhy sedadel ministrantů a kněze, podstavce pod sochu P. Marie a nových zpovědnic ve výklencích bočních vchodů. Proběhne – li schválení liturgické komise, mohly by se zpovědnice začít brzy vyrábět. Návrhy budou vystaveny v kostele. Další úpravy budou v nástěnkách a výhledově je nutné sjednotit doplňkové lavice namísto různých ne zcela vhodných lavic a židlí po kostele.

Zapsal: Milan Vavro