Biřmování – slavnost naší farnosti

Biřmování po 5 letech udělil v neděli 14. června 2009 ve Slavkově biskup Vojtěch Cikrle 54 křesťanům. Čtyři z nich přijali před biřmováním poprvé eucharistii při mši sv. 11. 6.večer. V příloze jsou fotografie, přidány fotografie jednotlivých biřmovanců a zpráva z biřmování r. 1934.

Fotogalerie biřmování.

Fotografie jednotlivých biřmovanců.

biřmování 2009

Z FARNÍ KRONIKY:

Sv. biřmování ve Slavkově 1934

Jelikož od roku 1925 nebylo ve farnosti Slavkovské udílená sv. biřmování, byla od Slavkovských živnostníků vyslána farnímu úřadu ve Slavkově deputace, se žádostí aby se farář zasadil, aby bylo ještě v roce 1933 ve Slavkově udíleno sv. biřmování. Farář slavkovský pokusil se o to a požádal biskupský ordinariát, zda – li ještě v měsíci září 1933 nemohlo býti ve Slavkově sv. biřmování.

Poněvadž nejdůstojnější pan biskup Dr. Kupka pro období podzimní jinde ustanoveným slavnostem zaneprázdněn byl, nemohl ještě toho roku udíleti sv. biřmování ve Slavkově.

Na žádost faráři bylo mu slíbeno, že ještě v měsíci květnu 1934 může se ve Slavkově sv. biřmování odbývati a sice dne 6. května 1934.

Biřmovanců bylo:

ze Slavkova 541

Heršpic 73

Hodějic 189

Němčan 162

Z farnosti všech bylo 965 biřmovanců.

Z ostatních obcí:

Z Nížkovic, Kobeřic, všichni biřmovanci z Velešovic, Křenovic a z Vážan u Slavkova zvláštním povolením bylo 335 biřmovanců.

Tedy úhrnem zúčastnilo se sv. biřmování 1300 biřmovanců.

biřmování 2009

Biřmování se neslo v radostném očekávání.

biskup káže

Otec biskup nás povzbudil kázáním.

i. sv. přijímání

Čtyři dospělí přijali před biřmováním poprvé eucharistii při mši sv. 11. 6.večer.