Biřmování ve Slavkově

15. října 2017 udělil biskup Pavel Konzbul ve Slavkově svátost biřmování.

Fotografie si můžete stáhnout zde.

Foto: Tomáš Cigánek, Člověk a víra.

Po 4 letech se konalo ve Slavkově biřmování. Tato svátost tvoří se křtem a eucharistií (svaté přijímání) trojici svátostí, zvaných „iniciační“. Jinak řečeno jsou to tři svátosti, jejíž přijetím je člověk plně uveden do dospělého křesťanského života. Biřmování, neboli svátost přijetí Ducha Svatého a jeho darů, může a má přijmout každý pokřtěný katolík, nejlépe v době dospívání. Příprava na tuto svátost obsahuje nové utvoření si pohledu na víru z pozice dospělého.

Biřmování udělil ve farním kostele nový pomocný brněnský biskup Mons. Pavel Konzbul 27 věřícím, z nich bylo 22 z řad mládeže a 5 dospělých středního věku. Kandidáti byli nejen ze Slavkova, ale také z Němčan, Hodějic, Heršpic, Hrušek, Bučovic, Těšan a Pozořic.

Mládež se scházela na přípravě po dobu dvou let každý pátek mimo prázdnin a vedl ji o. Milan Vavro a o. Petr Mareček. Součástí přípravy byla mše svatá, potom následovala společná půlhodinová modlitba a téma. Probrali jsme čtyři základní témata katechismu, o vyznání víry, svátostech, desateru a modlitbě, ale věnovali jsme se také různým oblastem víry, jako je Bible, duchovní život, křesťanské církve a život křesťana v současné společnosti. Několikrát přijeli přednášet další kněží, řeholní sestry nebo členové komunit na témata úcta k životu, životní povolání, Boží vůle v životě, známost a manželství, svátost smíření a eucharistie. Někteří mladí se účastnili duchovního kurzu Heuréka v Českém Těšíně a Celostátního setkání mládeže v Olomouci. Skupina dospělých se připravovala během posledních dvou let jednou za dva týdny. V pátek 13. října všichni prožili Večer milosrdenství s komunitou Emanuel a přijali svátost smíření jako přípravu na nedělní slavnost.

P. Milan Vavro