Brněnskou diecézí voní káva

Fond na podporu kněží a pastorace brněnské diecéze – PULS založil brněnský diecézní biskup Vojtěch Cikrle. Sbírka bude 22. září, připojeno slovo biskupa a P. Pavla Kafky.

SLOVO OTCE BISKUPA VOJTĚCHA

K FONDU NA PODPORU KNĚŽÍ A PASTORACE BRNĚNSKÉ DIECÉZE

Milé sestry, milí bratři,

na dnešní neděli jsem vyhlásil sbírku do fondu PULS, který se podílí na zajištění prostředků nutných pro pastoraci, zvláště na zajištění mezd pro kněze. Chci vám poděkovat nejenom

za vaše dary při této sbírce, ale i za veškerou duchovní a hmotnou pomoc kněžím, kteří pů-sobí ve vašich farnostech. Zvláště bych chtěl poděkovat donátorům fondu PULS, jejichž dary v loňském roce přesáhly 6,9 mil. Kč.

Mám velkou radost, že se stále rozrůstá velká rodina malých dárců, do které v současné době patří přes 3200 donátorů. Stát se donátorem a podporovat nejenom vlastní farnost, ale být solidární i s celou diecézí, je něčím, co činí brněnskou diecézi jedinečnou a co je dalším důvodem mé radosti a naděje v její budoucnost.

Vzhledem k tomu, že stát se donátorem je velmi snadné, nebude už v příštích letech vy-hlašována tato mimořádná sbírka do fondu PULS, ale zvu vás všechny, abyste přijali pozvání do velké rodiny malých dárců, stali se donátory, a tak posílili PULS života naší diecéze, a to nejen po stránce hmotné, ale především duchovní.

Děkuji za Vaše modlitby a vše, co pro budoucnost naší diecézi děláte.

Ze srdce vám všem žehnám.     Váš biskup Vojtěch


Ohlédnutí otce Pavla Kafky

Otče Pavle, fond PULS slaví své 2. narozeniny, jak byste stručně charakterizoval jeho působení?

Myslím, že velmi dobře to vystihl otec biskup Vojtěch, který v jednom ze svých slov k donátorům řekl: „Mám radost, že se fond PULS za krátkou dobu své existence stal pevnou součástí života naší diecéze a že se dostává do podvědomí jako pastorační aktivita, která nás vede k spoluzodpovědnosti za život v našich farnostech a v diecézi“.

Zkuste nám přiblížit aktuální situaci PULSu v pěti číslech?

PULS podporuje především 327 kněží v 451 farnostech brněnské diecéze. Aktuálně má velká rodina malých dárců 2350 donátorů. V loňském roce jejich dary činily 6,9 mil. Kč. Nejčastěji lidé darují částku 100 Kč za měsíc.

Z čeho jste měl v uplynulém „donátorském“ roce radost?

Radostným okamžikem bylo mimo jiné přivítání tři tisícího donátora, které proběhlo v brněnské katedrále v rámci děkovného koncertu určeného právě všem donátorům. Radostným povzbuzením byla také skutečnost, že na Zelený čtvrtek, kdy kněží obnovují své kněžské sliby, jsme přijali na dárcovský účet několik větších darů, doprovázených přáním Božího požehnání. Nevím, zda takové načasování bylo i úmyslem dárců, každopádně mi přišlo víc než symbolické.

Co byste chtěl donátorům vzkázat?

Velký dík! Cítím vděčnost nejenom za jejich dary, ale především za ně samotné. Donátor není jen pouhý dárce. Je to křesťan, který se hlásí ke své farnosti a diecézi, a to přesto, že zná jejích slabiny a těžkosti. Právě toto přihlášení se k místní církvi, tj. k diecézi, má tu největší hodnotu.

Nová akce PULSu se jmenuje „Cítíte tu vůni kávy?“ Můžete nám o ní prozradit více?

Káva je nápoj, který sbližuje a dává lidi dohromady. Zveme se vzájemně s přáteli na kávu a v životě mnoha farností jsou farní kavárny místem přátelských setkání. Kávu také často pijeme, abychom se „probrali“, protože posiluje náš srdeční puls. Podobně i fond PULS dává dohromady lidi, kteří chtějí také svými dary podporovat život v diecézi. Tak jako káva posiluje náš srdeční puls, tak jsou všichni zváni k tomu, aby posílili PULS života naší diecéze darem v hodnotě alespoň jedné kávy měsíčně. Přijmout toto „kávové pozvání“ k donátorství je velmi snadné, věřící mají ve všech farnostech k dispozici donátorské přihlášky, které jim mohou pomoci vyplnit kněží nebo kontaktní osoby PULSu, popřípadě se mohou přihlásit přímo na našich stránkách donator.cz, kde najdou i další informace.

Martina Jandlová