Byzantská liturgie ve Slavkově

Dne 14. února si připomeneme 1151. výročí blaženého zesnutí

sv. Konstantina-Cyrila, apoštola Moravanů a všech Slovanů

K uctění jeho památky bude v neděli 16. února 2020 v 15 hodin

v chrámu sv. Jana Křtitele na Špitálské ulici ve Slavkově slavena

liturgie byzantského obřadu ve staromoravském a českém jazyce.

Liturgické zpěvy přednese Moravský cherubínský sbor – Proglas.