Cesta světla a mše sv. na Urbánku

V neděli, 27.5. v 17 hodin se sešlo kolem 80 farníků k putování na Urbánek. U jednotlivých zastavení Křížové cesty jsme se zamýšleli nad velikonočními myšlenkami Cesty světla.

Slyšeli jsme krásná slova nejen z úst kněží, stárků, mládeže a dospělých, ale i malých dětí, které hrdinně bojovaly s náročnými texty.

Naše putování vyvrcholilo slavením mše svaté, které se zúčastnilo kolem stovky farníků. Krásná a vtipná promluva slavkovského rodáka P. Oldřicha Chocholáče, který nyní působí v Mikulově, byla pro všechny obohacením.

Pěkné počasí a výhled na Slavkov ještě umocnily neobyčejný zážitek nedělního podvečera.

Text a fotografie: Marie Šujanová

Cesta světla a mše sv. na Urbánku

Cesta světla a mše sv. na Urbánku   Cesta světla a mše sv. na Urbánku  

Cesta světla a mše sv. na Urbánku   Cesta světla a mše sv. na Urbánku

Cesta světla a mše sv. na Urbánku   Cesta světla a mše sv. na Urbánku

Cesta světla a mše sv. na Urbánku   Cesta světla a mše sv. na Urbánku